In het kort

2020 Looptijd projecten
389 Deelnemende scholen
68.645 Bereikte leerlingen
STJOSEPH Lochem 1

Samenhangende aanpak vanuit de dagelijkse praktijk

De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Het ambitieuze programma, dat in 2013 begon, wordt tot en met 2020 verdiept en verbreed. Cultuur Oost faciliteert en coördineert het programma en zorgt voor kennis bouwen en kennis delen.

Bekijk projecten