21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen met dans

“We gaan van boven kijken hoe de aarde eruit ziet. Het is een prachtige dag. Je ziet heel veel natuurschoon en iedereen gaat in een luchtballon, laat maar zien hoe jouw eigen luchtballon eruit ziet. Hoe beweeg je dan? “ Vakdocent Julie de la Fuente van de Muzehof geeft vandaag dansles

STJOSEPH Lochem 1

De aarde beweegt

“We gaan van boven kijken hoe de aarde eruit ziet. Het is een prachtige dag. Je ziet heel veel natuurschoon en iedereen gaat in een luchtballon, laat maar zien hoe jouw eigen luchtballon eruit ziet. Hoe beweeg je dan? “ Vakdocent Julie de la Fuente van de Muzehof geeft vandaag dansles aan de kinderen van groep 5 van de St. Josefschool in Lochem. Aan de hand van een thema, vandaag is dat ‘de aarde beweegt’, werken de kinderen aan verschillende vaardigheden. Verbeelden, samenwerken, zelfstandig een opdracht uitvoeren, reflecteren, beoordelen en creatieve oplossingen bedenken. Het komt allemaal aan bod in deze dansles.

Leerkracht centraal

De lessen op de St. Josefschool maken deel uit van het project Zmart-artZ dat geleid wordt door De Muzehof. Het project draait om de versterking van 21e-eeuwse vaardigheden bij de kinderen, zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden, communiceren, kritisch denken, creativiteit en ict-geletterdheid. Cultuureducatie wordt ingezet als middel om kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen. Om de inhoud bij de dagelijkse praktijk in de klas aan te laten sluiten, heeft de leerkracht een centrale positie. Hij is ontwerper van het onderwijs en heeft zicht op de inbedding binnen het algemene leerproces. Hij wordt bijgestaan door vakkrachten uit het kunst- en cultuuronderwijs.

Hoe kunnen we dans inzetten?

“De school heeft gekozen voor dans, want met drama deden we al best veel”, vertelt leerkracht Ronald Rouwhof van groep 5. “We hebben met de leerkrachten en de vakdocent eerst een aantal brainstormsessies gehad over hoe we de dans kunnen inzetten in ons lesprogramma. En dat werken we nu samen in concrete lessen uit.” De leerkrachten en coaches van de Muzehof werken als een team samen. Ze bundelen hun expertise en ontwerpen samen het programma. Julie de la Fuente: “Vandaag heb ik de les gegeven en deed Ronald mee; volgende keer is het andersom. Ik draag de benodigde kennis en vaardigheden over zodat de leerkrachten straks zelf in staat zijn beeldende danslessen te verzorgen.”

Het project Zmart-artZ maakt deel uit van de programmalijn ‘de leerkracht centraal’.

Topics

Dans