CMK leernetwerk Rivierenland

Op maandagochtend 10 oktober is weer een bijeenkomst van het CMK leernetwerk Rivierenland. De deelnemers van dit leernetwerk komen bijeen om kennis & ervaringen te delen en elkaar te inspireren.

CMK leernetwerk rivierenland

Binnen CMK 2021-2024 is kennisdeling een belangrijk speerpunt. Deze periode maken we kennisdeling mogelijk door leernetwerken per regio in te richten. Het doel is van en met elkaar te kunnen leren en zo ieders professionaliteit te versterken. We delen ervaring, kennis en expertise. Deze leernetwerken zijn voor de cultuurpunten en worden begeleid door een adviseur van Cultuur Oost. Vragen van de cultuurpunten staan centraal en de leernetwerken komen 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar.