Gelderse CMK-dag 2022

Na twee jaar van uitstel vanwege corona kunnen we eindelijk weer een Gelderse CMK-dag organiseren! Op donderdag 29 september a.s. organiseren we een live CMK-dag voor iedereen die betrokken is bij het Gelderse CMK-programma of meer wil weten over CMK, zoals schoolbesturen en cultuurambtenaren. De dag is inmiddels volgeboekt!

40a0d5f6-c1ac-770a-bee1-4ac780fc11a9

Programma 

13.30 – 14.00 uur Inloop met koffie & thee 

14.00 – 14.30 uur Alles wat theater is (grote zaal)
Het programma trapt af met Theater Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool met een voorstelling over het maken van theater en over het spelen van een rol. Wie ben je in het echt en hoe bepaalt dat welke rollen je speelt als acteur? Kunnen we altijd alles zijn wat we willen of zitten er grenzen aan de verbeelding van een publiek? Alles wat theater is brengt activisme het klaslokaal in. Wie ben je, wie ben je echt en hoe denk je over de ander?

14.30 – 14.45 uur Welkom
Korte interviews over het thema samenhang. 

15.00 – 15.45 uur Deelsessies RONDE 1

FilmHub Oost: Eerste hulp bij filmeducatie (grote zaal)
In 45 minuten gaan we interactief verkennen wat de mogelijkheden voor jou zijn op het gebied van filmeducatie. We nemen je aan de hand van een korte film mee langs de 5 vaardigheden uit de leerlijn film en we gaan met elkaar in gesprek. We laten zien hoe je zonder technische kennis filmeducatie in kan zetten en we gaan in gesprek hoe je film kan laten aansluiten bij jouw werkpraktijk. Na 45 minuten zit je hoofd bomvol ideeën, concrete tools en voorbeelden om direct mee aan de slag te gaan.

Inzicht in onderwijsmethodes (tuinzaal)
Hoe maak je een goede verbinding tussen cultuureducatie en de huidige onderwijsinhoud en -methodes? Tijdens de informatieve sessie van Onderwijsadviesbureau 1801 krijg je hier meer inzicht in. Hoe zitten methodes in elkaar, wat zit er al in aan cultuureducatie en welke kansen zijn er voor meer koppeling met cultuureducatie? Er worden een aantal methodes uitgelicht en je krijgt inzicht in hoe je er met jouw school mee aan de slag kunt.

De kunst van thematisch werken (kleine zaal)
In deze workshop laat trainer Mech Benjaminsen zien hoe je via procesgerichte didactiek met cultuureducatie kan aansluiten bij andere vakken. Ze start met een verdieping op procesgericht werken vanuit de fase onderzoek. Daarna toont ze voorbeelden vanuit verschillende disciplines waarbij vanuit procesgericht didactiek de verbinding gemaakt wordt met methoden als Blink, DaVinci en IPC.

Pingpong met sport en cultuur (bovenzaal)
Vergroten van kansen voor alle kinderen door samenwerking tussen sport en cultuur: op naar een nog rijker onderwijs!? Waarom zou het onderwijs hier beter van worden? Wat kan je daarin ondernemen en met wie? En hoe zet je vervolgens een eerste stap? Samen met Merlin Bos van de Gelderse Sportfederatie en het Jeugdfonds Sport & Cultuur verkennen we kansen maar ook bedreigingen en krijg je meer zicht op concrete mogelijkheden voor samenhang in jouw werkpraktijk.

15.45 – 16.15 uur Pauze

16.15 – 17.00 uur Deelsessies RONDE 2

Muziek; doorlopende leerlijn of tussendoortje? (kleine zaal)
Muziek vast op het rooster met de doorlopende leerlijn of zomaar tussendoor, tijdens rekenen en taal of aansluitend bij diverse thema’s of de disciplines drama en dans? Het moment waarop scholen muziek in de school inzetten verschilt. Ook de manier waarop varieert. Denk hierbij aan de behoefte aan lesmateriaal en tools en de samenwerking met vakleerkrachten, culturele instellingen of muziekverenigingen. Tijdens deze interactieve presentatie gaat Sebastian van Zuijlen van 123ZING in op deze vraagstukken en is er veel ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Inzicht in onderwijsmethodes (tuinzaal) (herhaling van sessie in Ronde 1)
Hoe maak je een goede verbinding tussen cultuureducatie en de huidige onderwijsinhoud en -methodes? Tijdens de informatieve sessie van Onderwijsadviesbureau 1801 krijg je hier meer inzicht in. Hoe zitten methodes in elkaar, wat zit er al in aan cultuureducatie en welke kansen zijn er voor meer koppeling met cultuureducatie? Er worden een aantal methodes uitgelicht en je krijgt inzicht in hoe je er met jouw school mee aan de slag kunt.

Inclusief cultuuronderwijs; hoe doe je dat? (grote zaal)
Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media. Welke rol kan cultuureducatie daarin spelen? Laat je inspireren en verzamel tools om ook zélf een stap verder te komen in de richting van inclusief onderwijs! Deze sessies bestaat uit een interactief gedeelte over de sprinkles club methode en daarnaast toelichting over de succesvolle samenwerking tussen Introdans en SO Kroonpad uit Apeldoorn.

CMK in het VO: samenwerken door middel van co-creatie (bovenzaal)
In Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 wordt een eerste stap gemaakt in het voortgezet onderwijs, te beginnen bij het vmbo. CMK voor het vmbo wordt opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vmbo-scholen worden begeleid door een lokaal cultuurpunt en werken samen met een culturele aanbieder in co-creatie aan een nieuw project voor de leerlingen om te komen tot een duurzame samenwerking. Na een korte toelichting over CMK, gaat Tim Pardijs in gesprek met deelnemers aan deze sessie over zijn ervaring als cultuurcoach met de Vrije School in Zutphen.

  • Op de dag zelf kun je je bij aankomst inschrijven voor twee van de acht sessies. 

17.00 – 17.30 uur Start diner pensant
Een smakelijke samenvoeging van samen denken en samen eten!

17.30 – 17.45 uur Samen terugblikken op het programma 


17.45 – 18.30 uur Spreker Karim Amghar 
Karim Amghar neemt ons vanuit zijn ervaring, theorie en gevoel mee in de actuele thema’s binnen het onderwijs. Amghar is schrijver voor o.a. NRC, auteur van het boek Van Radicaal Naar Amicaal, programmamaker, televisiepresentator, onderwijsprofessional en docent op het mbo en hbo. Hij helpt scholen en organisaties door het hele land om meer bewustwording te creëren rondom thema’s als kansenongelijkheid en diversiteit. 

18.30 – 20.00 uur Vervolg diner pensant
Een smakelijke samenvoeging van samen denken en samen eten!

20.00 uur Einde programma