COP Voortbouwen voor Coördinatiepunten Cultuureducatie (CCE)

In deze COP buigen we ons samen met deelnemers van Coördinatiepunten Cultuureducatie over borgen en verduurzamen van cultuureducatie. We werken vanuit de vragen van de deelnemers.

Conferentie CMK Gelderlandfoto © Bart Versteeg 17-09-14
Reineke de Vries

Door

Reineke de Vries

Reineke is adviseur onderwijs. Als adviseur en coach werkt zij samen met scholen, kunstenaars en culturele instellingen aan cultuureducatie met kwaliteit.

Stel een vraag