Focus op Speciaal Onderwijs

Op woensdag 23 februari delen we onze ervaringen en succesverhalen van CMK 2017-2020 met de focus op Speciaal Onderwijs. Ook kijken we vooruit. Wat zijn onze doelstellingen voor de huidige CMK-periode op dit gebied en wat hebben we daarvoor nodig? 

CMK SO overzicht

Best practices CMK 2017-2020: inspiratie voor CMK 2021-2024

De middag wordt gehost door theatermaker, trainer en coach Rob Kuiper en zal een interactief karakter hebben. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal.   

Programma 

  • 14:00 uur  Inloop met koffie/thee en lekkers
  • 14:30 uur  Start programma met introductie door Marian Meeuwsen en Joke Veenstra-Rutjes.
  • 14:45 uur  Opbrengsten CMK 2017-2020 worden gepresenteerd waaronder projecten als Art4Succes op SO scholen de Ziep, Hamaland en de Bariet, Muziektutorials op de Rabot, Vreemde Vrienden door de Onderwijsspecialisten en nog veel meer!
  • 15:45 uur  Paneldiscussie CMK 2021-2024
    Hoe kijken we naar de komende periode? Tijdens deze paneldiscussie delen verschillende partners hun visie op cultuureducatie. Ook halen we jullie ambities & wensen voor de komende periode op.
  • 16:20 uur  Afsluiting
  • 16:30 uur  Borrel 

Voor wie

De bijeenkomst is voor cultuurcoaches en projectleiders van cultuurpunten en voor leerkrachten, directeuren en icc’ers uit het S(B)O in Gelderland, zowel voor deelnemers aan lopende CMK-projecten als voor belangstellenden om deel te nemen aan CMK in deze nieuwe periode.

Aanmelden

Ben je benieuwd naar de best practices van CMK 2017-2020 en wil je kennis en ervaring uitwisselen? Meld je aan via het formulier rechts. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Vooraf aanmelden en een coronatoegangsbewijs zijn verplicht.  

Heb je misschien zelf nog een voorbeeld van een mooie opbrengst die je graag wil delen? Laat het dan vooral weten in het aanmeldformulier. Dan nemen wij contact met je op om het een plek te geven in het programma. Denk aan een filmpje, een praatje, of misschien wil één van de leerlingen wel wat laten zien!