Klankbordgroep Route Cultuureducatie

Vijf Gelderse cultuurpunten ontwikkelden samen met Cultuur Oost de Route Cultuureducatie. De Route geeft houvast en biedt een overzicht van de stappen op weg naar cultuureducatie met kwaliteit. De klankbordgroep van de Route Cultuureducatie komt twee keer per jaar bij elkaar.

Schermafbeelding 2022-09-05 om 17.01.50

De rol van de klankbordgroep is:

  • Ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden over het werken met de Route in de praktijk delen.
  • Meedenken over doorontwikkeling van de Route Cultuureducatie (en mogelijke de tools, trainingen, werkwijzen, netwerken die daaruit voort komen).
  • Uitproberen van werkwijzen of tools in de praktijk en dit terugkoppelen.