Sneak preview CMK 2021-2024

Voorafgaand aan de Startdagen CMK 2021-2024 op 4 en 8 maart organiseert Cultuur Oost voor cultuurpunten en procesbegeleiders CMK een sneak-preview van de website Route Cultuureducatie en een presentatie van Evi 2.0.

woman-working-telecommuting-inside-house_23-2148503808

Route Cultuureducatie

De autonomie en ontwikkelvragen van de school komen in CMK 2021-2024 centraal te staan. Hiervoor ontwikkelde Cultuur Oost samen met 5 cultuurpunten een eenduidige, Gelderse werkwijze voor de begeleiding van scholen: de Route Cultuureducatie. Deze route is gebaseerd op ervaringen opgedaan in de afgelopen acht jaar CMK. Omdat de vraag van de school centraal staat en niet de route zelf, biedt dit ruimte voor eigen inhoud, lokaal opgedane expertise en een sterke focus op de individuele school.

Evi 2.0

De school start na een intake vanuit de huidige situatie. Om inzicht te krijgen in waar je als school staat op het gebied van cultuureducatie en waar je binnen CMK 2021-2024 mee aan de slag wilt gaan, maken we gebruik van Evi 2.0. Evi 2.0 is een instrument waarmee basisscholen cultuureducatie kunnen evalueren en wordt op 10 februari tijdens de online conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit van het FCP landelijk gelanceerd.

Wil je aanwezig zijn?

Je kunt je per e-mail aanmelden bij Jacky Djaidoen en ontvangt een bevestiging met de link voor de bijeenkomst. Geef in de mail door: je naam, e-mail, de organisatie en de plaats/regio waarin je het CMK- project uitvoert.

Francien Simons

Door

Francien Simons

Francien is programmamanager van CMK Gelderland, in die functie faciliteert zij de basis voor goed cultuuronderwijs in Gelderland.

Stel een vraag