Startdag CMK 2021-2024: Veluwe en Achterhoek

Eind januari kwam de positieve reactie op het projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 dat samen met de subsidieaanvraag was ingediend bij het FCP en de provincie Gelderland. Daarom zijn de voorbereidingen voor de inrichting van de komende projectperiode in volle gang en zijn twee online startdagen gepland voor uitvoerders van de nieuwe CMK projecten.

woman-working-telecommuting-inside-house_23-2148503808

Cultuurpunten, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches zijn onze belangrijkste partners in de uitvoering van het CMK-plan en in de begeleiding van de scholen.
We hebben voor een regio-indeling gekozen om uitwisseling in je directe omgeving te bevorderen Mocht je desondanks niet kunnen op de dag van jouw regio, dan mag je je uiteraard aanmelden voor de andere bijeenkomst.

Wil je aanwezig zijn?

Je kunt je per e-mail aanmelden bij Jacky Djaidoen en ontvangt een bevestiging met de link voor de bijeenkomst. Geef in de mail door: je naam, e-mail, de organisatie en de plaats/regio waarin je het CMK- project uitvoert.

Francien Simons

Door

Francien Simons

Francien is programmamanager van CMK Gelderland, in die functie faciliteert zij de basis voor goed cultuuronderwijs in Gelderland.

Stel een vraag