CMK-projecten: aanpassen of uitstellen?

De maatregelen in het kader van Covid-19 raken ons allemaal. De scholen zijn gesloten en veel projecten liggen stil. Coördinatiepunten Cultuureducatie en scholen improviseren, activiteiten worden gecanceld of verplaatst.

pexels-photo-4145251

Door de sluiting van de scholen liggen veel CMK-projecten stil of ze gaan door in een aangepaste vorm. Ook als de scholen dit schooljaar nog open gaan, zullen lang niet alle projecten kunnen worden opgepakt. Het onderwijs heeft begrijpelijkerwijs meerdere prioriteiten. Cultuur Oost houdt de vinger aan de pols bals het gaat om de ontwikkeling van alternatieven voor lopende CMK-projecten.

Coulance

Het Fonds Cultuurparticipatie en de Provincie Gelderland, de twee financiers van het Gelderse CMK-programma, ondersteunen de mogelijkheden om CMK-projecten in Gelderland tot een zo goed mogelijk resultaat te brengen. Er is begrip voor de vertraging die de projecten nu oplopen. Het motto voor de projectleiders is: probeer te doen wat mogelijk is en kijk of er alternatieven zijn. Ga in gesprek met de school, het team, de partners. De wens van de school is leidend, die staat centraal in de Gelderse aanpak van CMK.

Financiële afspraken voor kalenderjaar 2020

Bij bestaande afspraken met externen, zoals vakdocenten, trainers of een CCE zijn er drie mogelijkheden:

  • De activiteiten worden verzet naar een later moment in dit kalenderjaar. Op die manier kan er toch zoveel mogelijk van het CMK-project gerealiseerd worden.
  • Als verzetten niet mogelijk is, wordt een alternatief gezocht. Bijvoorbeeld in de vorm van digitaal lesmateriaal, filmpjes met lesinstructies, online lessen of een andere uitwerking die aansluit bij het doel van het CMK-project.
  • Het project ligt voor nu stil omdat uitstel of aanpassing geen optie is. Na de zomervakantie wordt de draad weer opgepakt en opnieuw gekeken naar wat mogelijk is.

Het FCP is coulant en heeft aangegeven dat elk lokaal project 12,5% van de CMK-bijdrage van 2019 en van 2020 mee mag nemen naar 2021. Dat haalt de druk van de ketel en geeft ruimte om de CMK-middelen toch goed te besteden. Op die manier kan het CMK-project dus verlengd worden gedurende het schooljaar 2020-2021.

CMK3 2021-2024

De voorbereidingen voor een nieuwe periode van CMK zijn in volle gang, maar lopen nu wel vertraging op. Het FCP heeft de deadline voor het indienen van het provinciale CMK-plan verschoven van 1 september naar 1 november 2020. Dat geeft iets meer tijd om in samenwerking met de CCE in Gelderland een goed plan in te formuleren. Eind mei – begin juni worden de eerste contouren daarvan verwacht.

Vragen?

Heb je als projectleider vragen over hoe je nu het beste om kunt gaan met de situatie van jouw CMK-project? Neem contact op met je adviseur bij Cultuur Oost. We werken vanuit huis gewoon door en zijn er voor je.

 

Francien Simons

Door

Francien Simons

Francien is programmacoördinator van CMK Gelderland, in die functie faciliteert zij de basis voor goed cultuuronderwijs in Gelderland.

Stel een vraag