Samenwerking versterken via lokale convenanten

We leven in een verandering van tijdperk. De ontwikkeling van kinderen is gericht op hun functioneren in een toekomst waarvan we niet goed weten hoe die er uit gaat zien. Wat betekent dit voor het onderwijs, kunst en cultuur? Creativiteit, ondernemerschap en cultureel zelfbewustzijn krijgen meer aandacht in het onderwijs en cultuureducatie speelt een grotere rol. Culturele partners worden dan ook steeds belangrijker voor de scholen.

Cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en overheden. Met een lokaal convenant cultuureducatie maken deze partijen samen concrete afspraken over tijd, ruimte en middelen. Cultuur Oost begeleidt gemeenten in Gelderland bij de totstandkoming van een convenant.

Schermafbeelding 2017-11-28 om 09.09.46

Uitgangspunten voor een lokaal Convenant Cultuureducatie volgens bestuurders van gemeenten en scholen.

Met een convenant cultuureducatie maken lokale partijen samen concrete afspraken over tijd, ruimte en middelen.

Een convenant geeft als samenwerkingsovereenkomst richting aan vragen als:
Welke kwaliteit en ambitie beogen we met cultuuronderwijs?
– Welke consequenties heeft dat voor de culturele infrastructuur?
– Welke taakverdeling zien we graag?
– En hoe doen we dat dan, concreet?

Deze afspraken sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren, zoals een Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Daarnaast ligt een verbinding met cultuureducatie buiten school, participatie en talentontwikkeling voor de hand.

Kortom: goed cultuuronderwijs begint met een goed gesprek! In onderstaande filmpje zie je hoe het werkt.

Wethouder Jan Aalbers, Epe: hoe kom je tot een convenant cultuureducatie?

Hoe kom je tot een convenant cultuureducatie?

Bestuurders van scholen en gemeenten ontmoetten elkaar in een gesprek dat Cultuur Oost faciliteert; hoe kunnen we de borging van cultuureducatie organiseren? Ervaringen worden gedeeld in verdiepende gesprekken. Uit onderzoek van de Algemene Vereniging van Schoolleiders blijkt dat 85% van de basisscholen cultuureducatie belangrijk vindt en dat bij de helft van de scholen de icc-functie door de directeur erbij wordt gedaan. “Dat schiet niet op”, zegt voorzitter Petra van Haren van vereniging “de rol van een interne cultuurcoördinator blijkt ontzettend belangrijk en in een ontwikkelteam voor cultuureducatie versterk je leerlijnen. Door samenwerking van Rijk, Provincies, scholen en gemeenten zie we nu mooie dingen ontstaan.”

De infographic bovenaan deze pagina toont de uitgangspunten om tot een convenant tussen scholen, gemeenten en lokale cultuur aanbieders te komen.

Hoe komen we samen tot een convenant. foto DanielleCorbijn (1)
Sjaak Scholten, bestuurder van scholenbestuur Archipel: "We vroegen ons af hoe we cultuureducatie duurzaam kunnen vormgeven. Ik kan als bestuurder van alles vinden, maar de scholen moeten het doen. Het doel van ons convenant is cultuureducatie ook in de toekomst te garanderen in Zutphen, zodat het ook doorgaat na 2020."
Heleen Elbers

Door

Heleen Elbers

'It takes a village tot raise a child’. Het ontwikkelen van cultureel zelfbewustzijn is essentieel om onze kinderen goed te laten opgroeien.

Stel een vraag