Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Op dinsdag 11 juni presenteerde Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) haar uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021 – 2024. We zijn verheugd om te zien dat cultuureducatie, en specifiek de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, (wederom) een van de belangrijke uitgangspunten voor de aankomende jaren is.

cultuurbeleid2021-2024

In haar uitgangspunten kondigt de minister een vervolg aan op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. In hoofdlijnen lijkt het programma op het huidige programma, maar sommige accenten verschuiven. Zo komt er meer ruimte om in te spelen op cultuureducatie in het voorgezet onderwijs en wordt er nadruk gelegd op de aansluiting tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten. De regeling Meer muziek in de klaskrijgt geen vervolg, maar wordt opgenomen binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De minister kiest er nadrukkelijk voor afzonderlijke disciplines en onderwijsniveaus te integreren in het programma. Daarnaast wordt het budget voor CMK verhoogd. Waar in eerdere regelingen het beschikbare bedrag per gemeente in de grote steden (G9) hogere was, daar wordt het bedrag nu voor alle gemeenten gelijk gesteld op € 0,79 per inwoner. Extra budget dus om het cultuuronderwijs in de regio te versterken.

Hoe de regeling CMK er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk en zal de aankomende tijd verder uitgewerkt worden. Als penvoerder voor CMK Gelderland houden we de ontwikkelingen met veel interesse in de gaten en gaan de we de aankomende maanden in gesprek met scholen, culturele instellingen, gemeenten en andere betrokkenen in Gelderland over de manier waarop we gezamenlijk CMK 2021-2024 vorm kunnen geven.

Meer lezen:
De gehele brief van de minister is hier te lezen. Het persbericht van het ministerie van OCW staat hier. Wil je meer informatie over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Gelderland, neem dan contact op met een van onze adviseurs.