Deskundigheidstraining in muziek

De directie en de icc’ers van De Rabot wilden graag meer muziekonderwijs op hun school. ‘Muziekonderwijs is belangrijk omdat op die manier muzikale talenten of liefde voor muziek worden ontdekt en ontwikkeld. Ook leren kinderen samen te werken en naar elkaar te luisteren en het geeft ontspanning en plezier,’ aldus directeur Lianne Lindemans

Rabot Tutorials van Maite Roest

Rabot Tutorials van Maite Roest

Kansen met Kunst

De school heeft professionals van het Amphion gevraagd ter ondersteuning. Na een intake en onderzoek hebben ze gekozen te werken aan deskundigheidsbevordering van het team. Daniëlle Bouwmeester is ingezet om het team te helpen bij het vormen van een visie. Vervolgens is de organisatie LIMAI uit Deventer ingeschakeld. Muziekdocente Maite Roest heeft samen met haar collega trainingen in muzikale vaardigheden gegeven aan de docenten in de school. 

Leermomenten 

Cultuurcoach Iris Cucaro geeft aan dat door de trainingen het zelfvertrouwen van de docenten is gegroeid. Ze hebben handvatten gekregen om zelf muziekles in de klas te geven. ‘Het is niet erg als je als docent soms vals zingt of niet in het ritme klapt, als je maar samen met de kinderen dat muzikale avontuur wilt aangaan. Daar is lef voor nodig. Daar heeft LIMAI hen zo goed mogelijk in geprobeerd te begeleiden, door hen makkelijke muzikale werkvormen aan te leren. Dat pikten de docenten goed op.’ 

Samenwerkingen  

Iris kende LIMAI en wist dat zij voldoende ervaringen hadden om het schoolteam verder te helpen bij de ontwikkelingen. Iris: ‘Het is daarnaast heel belangrijk om een goede icc’er in de school te hebben, want de icc’er  jaagt het project aan en organiseert alles. Hij of zij is inhoudelijk ook een goede sparringpartner. Bij De Rabot doet Margje Rietveld dat heel goed.’  

Draagvlak 

Het draagvlak bij de docenten was groot voor het project volgens Iris. ‘Ze zien hoe belangrijk muziekonderwijs is voor de ontwikkeling van kinderen. De docenten kwamen er door de muzieklessen van Maite er ook achter dat het geven van een muziekles vaak makkelijker is dan ze eerst dachten. Maite heeft de docenten daarnaast ook gevraagd naar hun leermomenten en waar zij behoefte aan hebben. Daar zijn de lessen op gebaseerd.’

Rabot Tutorials van Maite Roest.

Borging 

Iris: ‘Toen corona uitbrak konden we de school niet meer in en moesten we bedenken hoe we het project verder konden vormgeven. Daarom gingen we met tutorials werken. Maite heeft in totaal tien tutorials gemaakt, voor elke leerroute één rondom een thema. Deze tutorials geven de docenten houvast om het zelf in de klas te doen. Er komt een SharePoint waar alle lessen op komen te staan. Hierin staat ook beschreven wat de visie van de school is met betrekking tot muziekonderwijs. Hierdoor hebben de docenten altijd een bron waar ze uit kunnen putten. Doordat we over ieders ambities blijven praten houden we iedereen bij de les.’  

Resultaten  

Doordat de school is mee is gaan doen met CMK is muziekonderwijs een onderdeel geworden van de school concludeert Iris. Door muziekdocenten de school in te brengen is het ook echt gaan leven bij de docenten, maar het blijft volgens Iris belangrijk om trainingen te volgen, de focus op het vak te houden en in gesprek te blijven. Ze is het meest trots op al het materiaal waar de docenten nu over beschikken om goed muziekonderwijs te kunnen geven. En dat dit materiaal echt gemaakt is op basis van naar de behoeftes van de leerkrachten. Maite: ‘Muziek helpt kinderen om naar elkaar te leren luisteren, dat ze samen iets maken waar ze trots op kunnen zijn. Ik denk dat kinderen hier hun hele leven hier iets aan hebben. Dat is waarom ik muziekles geef. Door de muzieklessen vielen er ook ineens een aantal kinderen positief op, die normaal wat stiller waren. Dat een kind ineens wat meer lef toont of ritmegevoel blijkt te hebben vind ik mooie momenten.’ 

Evaluatie en vervolg 

‘Achteraf hadden we gelijk moeten beginnen met de muzikale vaardigheden van de docenten en minder moeten toespitsen op methodes of op visie,’ vindt Iris. ‘Daar had ik meer tijd aan willen besteden. Ik zou ook echt pleiten voor een vaste muziekdocent en een adviseur die het team kan blijven coachen in de school.’  De Rabot gaat verder met CMK in 2021-2024. 

tekst: Irene Flapper

Topics

Muziek Speciaal Onderwijs