Downloads en inspiratie CMK 2021-2024

Alle basisscholen in Gelderland kunnen deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Scholen kunnen zich nog steeds aanmelden om mee te doen! Het doel is dat ieder kind in Gelderland goede en betekenisvolle cultuureducatie krijgt.

photo-Christopher Ryan

Scholen in de gemeenten Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen kunnen meedoen via het CMK-programma in hun eigen stad. Vele scholen zijn inmiddels van start gegaan met CMK en scholen die nog niet deelnemen kunnen nog steeds laten weten dat ze interesse hebben om binnen CMK 2021-2024 aan de slag te gaan met cultuureducatie op school.

De impact van kunst en cultuur vergroten begint bij de allerkleinsten: op school. Wil je meer weten over CMK en de kwaliteitsverbetering van cultuureducatie? Hieronder staan filmpjes, downloads en artikelen overzichtelijk bij elkaar.

CMK Gelderland

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, ook wel CMK genoemd, biedt scholen een stevige basis voor goede cultuureducatie voor ieder kind. Honderden scholen in Gelderland doen al mee.

CMK: Kijk eens wat er kan!

Kunst en cultuur in de klas is het begin van grootse dromen. In het hele land werken scholen en culturele instellingen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Kunst en cultuur, je hebt er elke dag mee te maken.

Kunst en cultuur, je hebt er elke dag mee te maken. Sterker nog: je kunt niet zonder. Je hebt het misschien niet altijd in de gaten, maar alles wat je doet is cultuur.

FCP: De waarde van cultuureducatie

Cultuureducatie geeft plezier en helpt kinderen zich te ontwikkelen tot kritische en weldenkende volwassenen. Hoe ziet het onderwijs dat zelf? In dit filmpje staan docenten en leerlingen (in het vmbo, vso en pro) stil bij de waarde van cultuureducatie. Waar zit volgens jou de waarde?

FCP. Minister Van Engelshoven viert Cultuureducatie met Kwaliteit

Minister Ingrid van Engelshoven staat stil bij de derde editie van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Ze ging op werkbezoek bij Maas Theater en Dans en deed mee aan een digitale cultuurles. Kijk mee en hoor wat zij en wethouder cultuur Said Kasmi te zeggen hebben over het belang van cultuureducatie en gelijke kansen.

Kunstloc Brabant. De kracht van cultuureducatie

Cultuureducatie zorgt ervoor dat kinderen zichzelf en de wereld om hen heen gaan ontdekken. Zo ontwikkelen ze talenten, creatieve vaardigheden en ontwikkelen ze zichzelf op persoonlijk vlak. Ze maken kennis met muziek, theater, dans en andere kunstuitingen. Maar ze oefenen ook in vrij denken en doen.

Het LKCA ondersteunt CMK met expertise en kennisdeling.

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ondersteunt het proces van kennisdeling binnen het landelijk beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Kennisdeling wordt gezien als leren van en met elkaar in een gemeenschap van professionals die het programma uitvoeren. Deze aanpak sluit flexibel aan op de groepen, netwerken en platforms die er zijn op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

Cultuureducatie op de basisschool. ‘In je fantasie kan alles…’
Op vijf basisscholen vroeg het LKCA aan de schoolleider en de cultuurcoördinator hoe zij goede cultuureducatie realiseren.

Leerlijnen cultuureducatie voor primair en voortgezet onderwijs
In de loop der jaren zijn door verschillende partijen leerlijnen ontwikkeld voor cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Soms voor één discipline, soms voor een combinatie van disciplines en soms vanuit een bepaalde leervisie. LKCA zet ze op een rij.

CMK leert samen! Leergemeenschap van moderatoren en hun blik op leren.
Kennis delen; we doen het allemaal volop. Maar hoe kun je kennis delen op een manier die echt loont?

Gelijke kansen door onderwijs en cultuurparticipatie/-educatie
Een onderbouwing vanuit onderzoek voor penvoerders Cultuureducatie met Kwaliteit om plannen te maken voor de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. In het kader van de gelijke kansen richt de regeling zich ook op het bereiken van scholen die nog niet eerder hebben deelgenomen.

Basis voor cultuureducatie. handreiking voor de toekomst van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie
Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Een samenleving die kinderen en jongeren serieus neemt, zorgt daarom voor goede cultuureducatie (beeldende kunst, dans, drama, muziek, media, literatuur en erfgoed) die bereikbaar is voor alle leerlingen. Deze handreiking beschrijft wat daarvoor nodig is en ondersteunt zo bestuurders en beleidsmakers om cultuureducatie te versterken.

Francien Simons

Door

Francien Simons

Francien is programmamanager van CMK Gelderland, in die functie faciliteert zij de basis voor goed cultuuronderwijs in Gelderland.

Stel een vraag