Focus op professionaliteit in het cultuuronderwijs

Tekenen, handarbeid, kunstbeschouwing, cultureel erfgoed, multimedia-ontwikkeling, dans, muziek en drama. De Meester G. Propschool in Lochem hecht veel waarde aan de culturele ontwikkeling van leerlingen en besteedt daarom aandacht aan al deze culturele vakgebieden. “Dankzij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit hebben wij de leerlijnen muziek en drama kunnen toevoegen aan ons onderwijs. We hebben nu de middelen om geschoolde mensen deze vakken te laten doceren en onze leerkrachten daarin te coachen. Op die manier profiteren de kinderen van kwalitatief hoogstaande lessen”, vertelt Rosamin Pothof, interne cultuurcoördinator en leerkracht.

Muziek. CMK Gelderland

Professionalisering

De Meester G. Propschool heeft veel oog voor kunst en cultuur. Naast het feit dat er veel culturele vakken opgenomen zijn in het lesaanbod, vindt er ook vaak een klasuitje naar een museum, galerie, schouwburg of cultureel erfgoed plaats. Nu de basisschool meedoet aan de CMK-pilot met drama en muziek, maakt de school een professionaliseringsslag. “Met de steun vanuit CMK hebben we de mogelijkheid gekregen vakmensen in te schakelen om drama en muziek te doceren. Zij leiden tevens onze leerkrachten op, zodat zij binnenkort zelf de lessen kunnen verzorgen. Daarmee proberen wij kwaliteit en professionaliteit in het cultuuronderwijs te integreren”, aldus Pothof. “Wij vinden het een meerwaarde dat kinderen opgroeien met muziek en drama. Ze leren bij ons in het basisonderwijs nu zelfs al noten lezen. We hopen bij te dragen aan hun ontwikkeling tot mensen die kunst en cultuur in de maatschappij kunnen herkennen en waarderen.”

Samenwerken en sparren

Om deze pilot succesvol te maken, is een actieve samenwerking tussen de deelnemende scholen, culturele aanbieders en Cultuur Oost nodig. Ook Pothof neemt deel aan de bijeenkomsten die met regelmaat in het kader van CMK georganiseerd worden. “Samenwerken is heel belangrijk. We zijn continu aan het evalueren over wat goed loopt en wat er nog verbeterd kan worden. Ik schrijf zelf de methode voor de leerlijn van het project op onze school. Als ik vastloop, kan ik altijd terecht bij mijn adviseur bij Cultuur Oost voor advies. Ook de samenwerking tussen de vakdocenten van de culturele partijen en onze leerkrachten zijn heel belangrijk. Deze vakdocenten moeten hun kennis overbrengen
aan onze docenten, zodat zij straks de lessen zelf kunnen verzorgen. Soms vinden de leerkrachten dat nog wat pittig en moeten ze overtuigd worden van hun eigen kunnen, maar over het algemeen hebben ze allemaal veel zin om straks alleen voor de klas te staan en deze kunstzinnige vakken te doceren.”

Toepassing op andere scholen

De methode van deze pilot wordt continu geëvalueerd en herzien, zodat er straks een goede leerlijn staat. Hieraan zullen hopelijk ook andere scholen deelnemen, die vallen onder Stichting Poolster. Pothof: “CMK geeft ons de mogelijkheid deze leerlijn drama en muziek goed op te zetten. We hopen dat straks ook andere scholen enthousiast worden naar aanleiding van deze pilot. Binnenkort ga ik de methode en de voordelen ervan presenteren aan de scholen. Ik hoop dat zij net zo enthousiast zullen zijn als de ouders, de kinderen en wij zijn met deze focus op cultuuronderwijs met kwaliteit!”