Gelderse kinderen kunnen blijven genieten van cultuureducatie

Gelderland blijft in de periode 2021-2024 investeren in cultuureducatie op scholen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de provincie Gelderland trekken in deze periode gezamenlijk ruim 9 miljoen euro uit voor cultuureducatie via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CMK). Cultuur Oost werkt in opdracht van de provincie aan CMK en heeft de aanvraag namens de Gelderse scholen ingediend.

photo-stem.T4L-4aad

Ontwikkeling van leerlingen

In totaal zullen zo’n 570 scholen met 91.000 leerlingen deelnemen aan de regeling voor cultuureducatie in deze vier jaar. Scholen in de steden Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Ede zijn niet meegeteld, zij hebben een eigen regeling voor cultuureducatie die buiten Cultuur Oost om loopt. De Gelderse scholen maken met het doorlopen van de Route Cultuureducatie, onder begeleiding van een lokale cultuurcoach of een adviseur van Cultuur Oost, een eigen ontwikkeling door in cultuureducatie. Ze werken aan visie, deskundigheid en een programma in samenwerking met de culturele omgeving. Dit programma sluit aan bij wat de school wil bereiken. Hierdoor dragen kunst en cultuur maximaal bij aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Gelders gedeputeerde Peter Drenth: “Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk Gelderse kinderen kunnen genieten van cultuur en erfgoed. Zowel in de klas, met theater, muziek, beeldende kunst en buiten de klas met bijvoorbeeld museumbezoek. Ik ben blij dat wij Cultuur Oost kunnen ondersteunen om dit te doen.”

Aanvraag getuigt van visie

Cultuur Oost werkt in opdracht van de provincie Gelderland aan Cultuureducatie met Kwaliteit en heeft namens de scholen voor de derde periode op rij de aanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en de provincie Gelderland. Francien Simons, programmacoördinator CMK Gelderland, ontving in februari 2021 het goede nieuws dat de aanvraag was goedgekeurd. Francien Simons: “Het Fonds voor Cultuurparticipatie gaf aan dat de aanvraag getuigt van visie door het werken met de Route Cultuureducatie. We zijn ontzettend blij met de toekenning en gaan samen met de cultuurpunten, scholen en andere betrokken partijen aan de slag met de uitvoering van dit mooie project.”

Kansengelijkheid

Binnen CMK zal extra aandacht uitgaan naar speciaal onderwijs, scholen met een hoge achterstandsscore en scholen in een cultuurarme omgeving. Met het programma Retourtje Cultuur Gelderland, dat de provincie Gelderland met Cultuur Oost heeft ontwikkeld, wordt een bezoek aan het theater toegankelijk voor alle basisschoolkinderen in Gelderland. Cultuur Oost regelt het busvervoer naar voorstellingen en verzorgt de financiële bijdrage van de provincie Gelderland. Voor dit schooljaar zijn voorstellingen van Introdans, Kwatta en Phion opgenomen in het programma.

Francien Simons

Door

Francien Simons

Francien is programmamanager van CMK Gelderland, in die functie faciliteert zij de basis voor goed cultuuronderwijs in Gelderland.

Stel een vraag