Verhalen uit de klas

Wij geloven dat scholen zelf het beste kunnen bepalen wat zij met cultuuronderwijs willen. Uiteraard begeleiden onze adviseurs de scholen in het formuleren van ambities, doelstellingen en het opdoen van kennis.

Multimediales op ’t Startblok in Elst CMK Gelderland foto Danielle Corbijn 3327 (2)

Verhalen uit de klas

We delen graag de ervaringen van de 405 deelnemende CMK scholen met je. Inmiddels hebben 75.945 leerlingen in Gelderland kennis gemaakt met goed cultuuronderwijs. Daar zijn we trots op!

CMK dag atelier omgeving in de school

Communities of practice

Binnen CMK Gelderland vindt kennisdeling plaats in Communities of Practice. In vijf professionele leergemeenschappen bouwen en delen projectleiders, schooldirecteuren en icc’ers kennis over cultuureducatie, met de dagelijkse praktijk op school…