CMK dag atelier omgeving in de school

Communities of practice

Binnen CMK Gelderland vindt kennisdeling plaats in Communities of Practice. In vijf professionele leergemeenschappen bouwen en delen projectleiders, schooldirecteuren en icc’ers kennis over cultuureducatie, met de dagelijkse praktijk op school als vertrekpunt. Alle projecten hebben een plek gekregen in een van de COP’s. De indeling is op basis van projectdoelen, ambities en regio. De adviseurs van Cultuur Oost stimuleren en begeleiden.

Vijf professionele leergemeenschappen

 

COP Draagvlak en eigenaarschap in de school
adviseurs: Carla Plaisier en Anneke Mengerink

COP Leerlijnen implementeren
adviseurs: Annet Nieuwenhuizen en Carla Plaisier

COP Speciaal onderwijs
adviseurs: Marian Meeuwsen en Annet Nieuwenhuizen

COP Voortbouwen voor Coördinatiepunten Cultuureducatie
adviseurs: Reineke de Vries en Ingrid Perik

COP Open Thema
adviseurs: Ingrid Perik en Miranda Siemelink