LAB de Kracht van Dans

Hoe kan een kunstdiscipline bijdragen aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele competenties van leerlingen? Met deze vraag heeft het LAB De Kracht van Dans gekozen voor ‘De leerkracht in beweging’.

Dansles bij de Holtbanck. Joppe Fotografie.jpg-aviary-20160622-195755

Foto: Dansles op de Holtbanck in Rheden, Joppe fotografie

Geertje Staring van HAN Pabo, Julia Dieckman en Cecile van den Berk van ArtEZ, Annemieke Vervoort en Adriaan Luteijn van Introdans, Daniëlle Bouwmeester Dansdocent, Petra Luteijn onderzoeker en Dominique Winkeler leerkracht PO onderzoeken de plek van dans in het Basisonderwijs en op de Pabo.

“We willen op zoek gaan naar een moedertaal die navolg- en voelbaar is en waar dans zowel voor leer- en ontwikkeldoelen als voor procesbegeleiding en omwille van haar eigen intrinsieke kracht ingezet kan worden. Pabo studenten, de studenten van Bachelor docent dansopleiding ArtEZ, de onderzoekers, Introdans en de leerkrachten van het Basisonderwijs gaan theoretisch en praktisch met elkaar aan het werk. Literatuuronderzoek, praktijkstages en projecten i.s.m. de basisschool maken deel uit van het onderzoekstraject. We streven naar een overdraagbaar product voor het onderwijs, waarmee we de kracht van dans voor iedereen willen ontsluiten en langdurige samenwerking tussen alle LAB- partners willen stimuleren.”

Onderzoeksverslag ‘Als ik dans kan ik vliegen’
Cecile van den Berk en Petra Luteijn

Van september 2020 tot januari 2021 hebben leerlingen van drie basisscholen in Arnhem en omgeving acht danslessen gekregen van studenten van de Bachelor Docent Dans van de ArtEZ Arnhem. Deze lessen werden gegeven in het kader van een onderzoek naar het effect van danslessen vanuit de creatieve expressieve benaderingswijze op de verbeeldingskracht en creativiteit van leerlingen in het basisonderwijs. Dit onderzoek vond plaats op initiatief van het onderzoekslab ‘De Kracht van Dans’, een initiatief van Cultuur Oost, netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)  Gelderland. Lees het onderzoeksverslag hier.

 

Kijk voor meer LAB resultaten onderaan de pagina.