LAB de Kracht van Dans

Hoe kan een kunstdiscipline bijdragen aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele competenties van leerlingen? Met deze vraag heeft het LAB De Kracht van Dans gekozen voor ‘De leerkracht in beweging’.

Dansles bij de Holtbanck. Joppe Fotografie.jpg-aviary-20160622-195755

Foto: Dansles op de Holtbanck in Rheden, Joppe fotografie

Geertje Staring van HAN Pabo, Julia Dieckman en Cecile van den Berk van ArtEZ, Annemieke Vervoort en Adriaan Luteijn van Introdans, Daniëlle Bouwmeester Dansdocent, Petra Luteijn onderzoeker en Dominique Winkeler leerkracht PO onderzoeken de plek van dans in het Basisonderwijs en op de Pabo.

“We willen op zoek gaan naar een moedertaal die navolg- en voelbaar is en waar dans zowel voor leer- en ontwikkeldoelen als voor procesbegeleiding en omwille van haar eigen intrinsieke kracht ingezet kan worden. Pabo studenten, de studenten van Bachelor docent dansopleiding ArtEZ, de onderzoekers, Introdans en de leerkrachten van het Basisonderwijs gaan theoretisch en praktisch met elkaar aan het werk. Literatuuronderzoek, praktijkstages en projecten i.s.m. de basisschool maken deel uit van het onderzoekstraject. We streven naar een overdraagbaar product voor het onderwijs, waarmee we de kracht van dans voor iedereen willen ontsluiten en langdurige samenwerking tussen alle LAB- partners willen stimuleren.”

Angela Verdurmen

Door

Angela Verdurmen

Angela is adviseur danseducatie. Bij Cultuur Oost werkt zij aan het vergroten van kansen voor jongeren om zich te ontwikkelen en te presenteren, met een accent op urban arts.

Stel een vraag