LAB Verwondering

Het LAB Verwondering onderzoekt hoe de school met kunst duurzaam en vanzelfsprekend bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Het LAB gebruikt het begrip verwondering als uitgangspunt voor kunstonderwijs, omdat dit verwijst naar het onbevangen openstaan voor de wereld om je heen.

Elkaars werk bespreken. RIDT Herwijnen Foto DanielleCorbijn

Met verwondering kijken naar ieders werk, School met de Bijbel in Herwijnen (foto:Danielle Corbijn)

Hoe kunstonderwijs de leerling via verwondering tot reflectie brengt

CMK-LAB Verwondering vormt een interdisciplinaire leergemeenschap van kunstvakdocenten, intermediairs, pabo-docenten, theatermakers, onderzoekers, leerkrachten, leraren in opleiding en kunstdocenten. We onderzochten met elkaar hoe kunstonderwijs de leerling via verwondering tot reflectie brengt en hoe leerkracht en vakleerkracht elkaar daarin optimaal versterken. Het LAB vormde de terugkerende basis waar we onze experimenten en bevindingen op tafel legden, waar we elkaar inspireerden en ook kritisch konden bevragen. Een proces waarin iedere deelnemer volwaardig mede-onderzoeker kon zijn.

Van de werkwijze en bevindingen van dit LAB is een publicatie verschenen.

De Verwonderbox

Wat zou erin zitten? Wat kan je er mee doen? Waar is het voor? Bij de start van dit experiment was dat nog niet helemaal duidelijk. We wilden heel graag, in tijden van corona, cultuureducatie aanbieden op afstand. En dus sprongen we in het diepe. De box heeft in drie klassen een plek gekregen. Het onderzoeksteam heeft er een startopdracht in gestopt en daarna lag alles open. Geen vast leertraject, geen kant en klare lessen, geen eindproduct als doel. Slechts één belangrijk uitgangspunt. Kunnen we ons verwonderen en kunnen we dit vanuit cultuuronderwijs activeren?

Na de startopdracht vroegen we een terugkoppeling van de leerkracht. Welke verwondering had er plaatsgevonden in de klas, welke verhalen werden verteld, wat leefde er bij de leerlingen? Van daaruit ontwikkelden we een passende cultuurles. En zo ‘pingpongden’ we heen en weer. De lesinhoud werd gevormd door het proces tussen de leerkracht, de leerlingen en wij als vakleerkrachten. Het onderzoeksteam ontdekte een nieuwe manier van lesmateriaal ontwikkelen. . De verwonderbox was het middel om de dialoog op gang te brengen. Er ontstonden lessen die je zonder de input van de leerkracht en de leerlingen nooit had kunnen bedenken. Anders, vernieuwend en heel inspirerend! Tijdens de landelijke CMK conferentie op 10 februari 2021 stond er een presentatie van de Verwonderbox op het programma door Thekla Wildekamp.