Innovatie stimuleren in LAB's

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt veel kennis ontwikkeld. Zo leven er vragen over de manieren waarop kinderen goed cultuuronderwijs kunnen krijgen. In vier leernetwerken, LAB’s genaamd, doen partners multidisciplinair onderzoek naar aspecten die cultuuronderwijs kunnen verbeteren.

Centraal staat de vraag wat leerkrachten en kunstvakdocenten in de toekomst nodig hebben om goed cultuuronderwijs te verzorgen en hoe zij het beste kunnen samenwerken.

creëren, onderzoeken, reflecteren

1876 Speciaal voor jou Joppe Fotografie voor CMK Gelderland

LAB de Kracht van Dans

Hoe kan een kunstdiscipline bijdragen aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele competenties van leerlingen? Met deze vraag heeft het LAB gekozen voor ‘De leerkracht in beweging’.

“We willen op zoek gaan naar een moedertaal die navolg- en voelbaar is en waar dans zowel voor leer- en ontwikkeldoelen als voor procesbegeleiding en omwille van haar eigen intrinsieke kracht ingezet kan worden.”

Lees verder

Multimediales op ’t Startblok in Elst CMK Gelderland foto Danielle Corbijn 3327 (2)

LAB Kunst & Techniek

Hoe kunnen kunst en techniek een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van creatief denken en handelen van de basisschoolleerling? Hoe kunnen kunst en techniek elkaar versterken in activiteiten uitgevoerd in het basisonderwijs? Wat hebben kinderen, (toekomstige) leerkrachten, vakdocenten, schoolleiders en schoolteams nodig om met kunst en techniek te kunnen werken? Door samen te doen: door te experimenteren, te creëren en hierop te reflecteren wil het LAB kunst & techniek met geïllustreerde antwoorden komen.

Lees verder

 

141118STJOSEF080

LAB Muziekrevolutie

Muziek is voor het hart, niet voor het hoofd. Het begint bij beleven en lol hebben. LAB Muziekrevolutie onderzoekt de afstemming van binnen- en buitenschools muziekonderwijs. Wat is er nodig om op een laagdrempelige manier muziekonderwijs te geven?

Lees verder

Elkaars werk bespreken. RIDT Herwijnen Foto DanielleCorbijn

LAB Verwondering

Het LAB Verwondering onderzoekt hoe de school met kunst duurzaam en vanzelfsprekend bij kan dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Het LAB gebruikt het begrip verwondering als uitgangspunt voor kunstonderwijs, omdat dit verwijst naar het onbevangen openstaan voor de wereld om je heen.

Kunstonderwijs kan kinderen op een waardevolle manier vertrouwd maken met aspecten van het leven. Maar hoe werkt dat?

Lees verder

DP2_6719DanielleCorbijn

DwarsLAB

In het DwarsLAB komen alle pioniers en onderzoekers van de vier LAB’s samen. Ze delen hun bevindingen en inspireren elkaar om het onderzoek voort te zetten. Een levendige uitwisseling van innovatieve mensen.

Cultuur laagdrempelig maken in het onderwijs. Is een grote behoefte, want één van de dwarsliggers is dat kunst op de werkstapel ‘moeten’ ligt van leerkrachten. We zien nog een uitdaging in het vergroten van de intrinsieke motivatie van de leerkracht.

Lees verder