Let op: Muziek!

“Juf, ik zit op dinsdag op gitaarles en heb daar al twee liedjes geleerd. Mag ik mijn gitaar meenemen naar school?” “En ík heb vrijdag een Djembé proefles, juf.” De eerste muziekles na de zomervakantie door vakdocent Mariëtte Thijssen in klas 4/5/6 van de Heilig Hartschool in Hernen begint met enthousiaste kinderen die vertellen dat zij thuis ook muziek beoefenen. Ze spelen piano, dwarsfluit, gitaar en drums. De meeste kinderen uit deze combinatieklas hebben nu twee jaar muziekonderwijs op school gehad en velen zijn zo enthousiast dat ze er buitenschools mee doorgaan.

Voorloper Heilig Hartschool Hernen

Samen voor de klas

De les begint en Emily, Emma en Amber helpen met het uitdelen van de meegebrachte klokkenspeldozen. “Let op: muziek” zegt leerkracht Anne Fleuren. Op het digibord verschijnt een notenblad met ‘Belle Mama’, de tekst van het liedje en een verwijzing naar youtube om het thuis nog eens te luisteren.

De muziekdocent, verbonden aan Cultuurknooppunt Wijchen, komt om de week in de klas om samen met de vaste leerkracht Anne Fleuren de muziekles te verzorgen. Daar is een vijftal coachingsessies aan vooraf gegaan, want hoe geef je pakkend muziekles?  “We laten de kinderen gelijk spelen. Het is muziek: je moet ’t gewoon doen. Dat werkt duizend keer beter dan dat ik ga vertellen en uitleggen”, aldus Mariette Thijssen. De twee docenten werken intensief samen, waarbij de muziekdocent telkens een ‘echoles’ achterlaat, die Anne Fleuren zelf in de klas verzorgt.

De kinderen spelen de noten die ze op het bord zien. Daarna mogen ze naspelen wat ze horen als Mariëtte de hobo bespeelt: “Wauw wat goed, wat spelen jullie dat mooi na”, complimenteert ze de klas.

Opbloeiende kinderen

In groep 5 komt er na een aantal lessen een grote kist met instrumenten de klas in. “Kinderen kunnen helemaal opbloeien als ze ontdekken dat een instrument bij ze past” vertelt Anne Fleuren. “Een meisje met dyslexie bijvoorbeeld kwam er zo achter dat ze heel goed saxofoon kan spelen. Het is heerlijk om te merken dat je iets wèl goed kunt. Het is nu de eerste muziekles na de zomervakantie, maar vanaf week 1 vroegen ze: ‘Wanneer krijgen we weer muziekles?” Het begint hier echt te leven, de kinderen zijn zo enthousiast en willen dan ook een eigen instrument.”

School profileert zich met muziek

Basisschool Heilig Hart is een traditionele dorpsschool in het kerkdorp Hernen. De Heilig Hartschool wil kinderen de kans bieden zich op zowel cognitief als ook sociaal en creatief gebied te ontwikkelen en heeft de ambitie uitgesproken om zich met muziek te profileren. Met het CMK programma krijgt het muziekonderwijs een vaste plek in het curriculum en daarom is de school aangewezen als Vroege Starter in de Impuls muziekonderwijs. De Heilig Hartschool oriënteert zich momenteel met de buitenschoolse opvang en muziekvereniging St. Anna op het aanbieden van een breder muziekproject.

Sinds 2011 hebben de gemeenten Wijchen en Beuningen samen een regionaal coördinatiepunt voor cultuureducatie: het Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen. Alle scholen in beide gemeenten zijn aangesloten bij het Cultuurknooppunt. Het punt is een belangrijke spil tussen het onderwijs en de culturele aanbieders.

Muziekles groep 4,5,6 Heilig Hartschool

Topics

Muziek