Muziek bereikbaar voor ieder kind

Zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met instrumenten en professioneel muziekonderwijs: daarvoor zetten het centrum voor de kunsten de Plantage en basisschool de Regenboog in Tiel zich al een aantal jaren in. Voorheen werkten zij al samen aan het project ‘Muziek in de Klas’, waarbij zij instrumentale muzieklessen onderwezen aan basisschoolleerlingen van de groepen vier, vijf en zes. Met Cultuureducatie met Kwaliteit hebben zij dit uitgebreid om een doorlopende leerlijn te bieden aan de groepen één tot en met acht. “Nu komen de kinderen niet plots, zonder voorbereiding, in aanraking met instrumenten. Met CMK hebben we de leerlijn muziek meer body gegeven, zodat kinderen al kennis hebben van ritmes, melodieën en samenspel wanneer zij voor het eerst een instrument in handen krijgen”, vertelt Alwin de Vries, teamleider afdeling muziek bij de Plantage.

141105DEREGENBOOG128.jpg-aviary-20160303-134715

“Kinderen hebben niet altijd de mogelijkheid professioneel muziekonderwijs te volgen. Komen zij hiermee niet in aanraking, dan hebben zij ook niet de kans hun eventuele talenten op dit gebied te ontplooien. De focus van basisschool de Regenboog is daarom professionele muzieklessen voor alle kinderen toegankelijk te maken”, vertelt Susan van Buuren, lerares van groep vijf. “Muziekles stimuleert de ontwikkeling van kinderen op veel verschillende gebieden, zoals hun motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en creativiteit. Bij het maken van muziek worden er verbindingen in de hersenen gemaakt, die niet ontstaan bij andere schoolvakken”, aldus De Vries. “Bovendien kunnen kinderen zich van een andere kant laten zien. Een leerling die zich met vakken als rekenen en taal op de achtergrond houdt, kan zich in de muziekles juist meer op zijn plek voelen en een leidende rol innemen.”

Leerlijn muziek

Met de doorlopende leerlijn komen de leerlingen niet ineens in een totaal nieuwe wereld terecht wanneer zij een instrument in handen krijgen. In de groepen één en twee krijgen zij al muzieklessen van hun eigen leerkrachten, in de vorm van spelletjes en materiaal dat de Plantage voor de leerkrachten ontwikkeld heeft. Vervolgens wordt dit in de groepen drie en vier doorgezet, met het leren van liedjes, ritmes en melodieën. Wanneer de kinderen in groep vijf voor het eerst van professionele vakdocenten instrumentale lessen krijgen, zijn zij beter voorbereid en kunnen zij zich sneller ontwikkelen. “Vanaf groep vijf leren de kinderen in drie periodes van tien weken instrumenten bespelen. In de eerste paar weken leren zij de basis: hoe zit het instrument in elkaar? Daarna kunnen zij al verbazend snel noten lezen en leuke melodieën spelen! Het is mooi om te zien hoeveel plezier zij erin hebben en hoe opmerkelijk vlot zij dingen oppikken. Aan het einde van iedere periode vindt er een mini-concertje plaats, waarbij ook de ouders uitgenodigd worden”, vertelt Van Buuren. Daarnaast biedt de Regenboog zevende en achtste groepers buiten schooltijd de mogelijkheid deel te nemen aan het schoolorkest.

Kwaliteit en plezier

De professionele lessen van de vakdocenten van de Plantage zijn volgens Van Buuren een belangrijke toegevoegde waarde. Van Buuren: “Iedere muziekdocent is ontzettend enthousiast over het instrument waarin hij of zij lesgeeft, dat enthousiasme brengen zij over op de leerlingen. De kinderen leren echt iets van ze, veel meer dan wij als leerkrachten zelf zouden kunnen bieden. Ik kan alle scholen aanraden dergelijke expertise in huis te halen!”

Topics

Muziek