Muziek in de school op De Hoeksteen

De protestants-christelijke basisschool De Hoeksteen in Voorthuizen werkt aan het thema ‘muziek en drama in stijgende lijn’. In samenwerking met Muziekschool Barneveld wordt er professioneel muziekonderwijs gegeven aan de leerlingen op de basisschool. Maar niet alleen de leerlingen profiteren van de professionele muzieklessen. Ook de leerkrachten worden getraind, zodat zij hun competenties op het gebied van muziekles kunnen versterken. “Ons project ‘Muziek in de School’ is erop gericht muziek weer op de kaart te zetten in het onderwijs. We creëren een doorgaande leerlijn en willen het muziekonderwijs op onze school verbeteren. Met de subsidie vanuit de overheid voor Cultuureducatie met Kwaliteit kunnen wij dit realiseren”, vertelt Joke van de Laar, directeur van basisschool De Hoeksteen.

CMK Gelderland foto Bart Versteeg .jpg-aviary-20170518-131244

Verbinding en samenwerking

De doelen van dit CMK-project zijn heel concreet: muziekonderwijs op de kaart zetten, de kwaliteit ervan verbeteren en de continuïteit van het muziekonderwijs waarborgen door leerkrachten te trainen. Samen met Muziekschool Barneveld heeft basisschool De Hoeksteen de instrumentenvoorraad kunnen aanvullen, zodat leerlingen in aanraking komen met een variatie aan instrumenten. De leerkrachten worden gecoacht gedurende de lessen die de vakdocenten voor de leerlingen verzorgen, maar ook tijdens workshops, waar de leerkrachten tips krijgen die zij kunnen toepassen in de praktijk. Naast eerder genoemde doelen, zet De Hoeksteen ook in op samenwerking. “De verbinding met andere organisaties vinden wij erg belangrijk. Naast Muziekschool Barneveld, werken wij ook graag samen met andere culturele aanbieders. Groep vijf mag bijvoorbeeld aan het einde van dit schooljaar een concert verzorgen met Muziekvereniging Crescendo Voorthuizen. Dan brengen ze in de praktijk wat ze allemaal geleerd hebben in de muzieklessen”, licht Van de Laar toe.

Enthousiasme

“Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn erg enthousiast over de professionele muzieklessen. De leerkrachten kunnen goed uit de voeten met wat zij van de muziekdocenten leren tijdens de workshops. Ze worden gecoacht in het aanleren van liedjes en het geven van muzieklessen met behulp van de digiborden.” Ook de ouders worden betrokken bij het muziekproject. Via Facebook houdt de basisschool ze met updates en foto’s onder andere op de hoogte van de gebeurtenissen in het kader van Muziek in de School. Van de Laar vertelt: “Het starten van een dergelijk cultuurproject vergt tijd, maar het levert ontzettend veel positiviteit en enthousiasme op!”

Belang van kunst en cultuur

Het project ‘Muziek in de School’ wordt uitgevoerd op tien basisscholen die vallen onder de Stichting PCO Gelderse Vallei. Op basisschool De Hoeksteen is er gekozen voor een intensieve samenwerking met Muziekschool Barneveld, zodat vakdocenten kwaliteit toevoegen aan het muziekonderwijs. “We zijn dit project gestart met muziek. Hier willen wij de eerste twee jaren een focus op hebben, daarna hebben wij de intentie ook drama toe te voegen als leerlijn binnen ons onderwijs”, aldus Van de Laar. “We vinden het erg belangrijk dat de leerlingen kennismaken met kunst en cultuur. Ontstaan vanuit een pilot van EDU-ART, werken we bijvoorbeeld ook al een aantal jaren in ateliers. Dat houdt in dat wij in vier weken werken rondom een thema in ateliervorm. Leerlingen kunnen kiezen uit een activiteit binnen diverse disciplines. Soms is er ruimte om een externe de lessen te laten geven, zoals een dramadocent of een beeldend kunstenaar. Vaak bedenken we echter zelf activiteiten rondom kunst, cultuur en techniek. Daarnaast proberen we ook buiten de school te kijken. Unit één, ofwel de groepen één, twee en drie, bezocht onlangs de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum. De weken daarvoor stond het thema ‘kunst’ in deze unit centraal.”

Topics

Muziek