Naamsvermelding CMK en gebruik logo´s

Wanneer er binnen CMK een product wordt gerealiseerd, of over resultaten wordt gecommuniceerd die voortkomen uit CMK dient er op de volgende manier te worden omgegaan met naamsvermelding en het gebruik van logo´s:

Op/in het product moeten zichtbaar zijn:
– De logo´s van Cultuureducatie met Kwaliteit Gelderland, Fonds voor Cultuurparticipatie en provincie Gelderland.
– Daarbij aangevuld door de zin: Cultuureducatie met Kwaliteit Gelderland wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie en provincie Gelderland.

In bredere communicatie (persberichten, website, advertenties, flyers, uitnodigingen) dient vermeld te worden:
–  [naam activiteit/product] is onderdeel van het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit, dat gefinancierd wordt door Fonds voor Cultuurparticipatie en provincie Gelderland.
–  De logo´s van Cultuureducatie met Kwaliteit Gelderland, Fonds voor Cultuurparticipatie en provincie Gelderland.