Nieuwe regeling CMK 2021-2024 bekend

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekendgemaakt aan penvoerders. Dit is de derde editie van CMK, waarmee straks gedurende 12 jaar lang gewerkt is aan het verbeteren van cultuureducatie in het onderwijs.
Voor de Gelderse scholen is ruim 2 miljoen euro per jaar beschikbaar. De helft van dit bedrag komt vanuit het Rijk, de andere helft wordt gefinancierd door de provincie Gelderland.

photo-CDC

Het is nu aan Cultuur Oost de taak om een provinciale aanvraag te schrijven zodat scholen in Gelderland gebruik van deze regeling kunnen gaan maken. Op 2 november 2020 moet de aanvraag ingediend worden bij het Fonds. De definitieve publicatie van de regeling volgt eind mei in de Staatscourant.

De regeling in het kort

De regeling richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Daarin is het bevorderen van kansengelijkheid een belangrijk aandachtspunt. Voor alle kinderen en jongeren moet het mogelijk zijn om hun talenten te ontwikkelen. Ongeacht het inkomen of het opleidingsniveau van hun ouders, of de plaats waar ze wonen. Want de culturele infrastructuur van de omgeving van de school en het kind verschilt, ook in Gelderland. Daarom hebben scholen met leerlingen in achterstandssituaties en in cultureel schrale gebieden een bijzondere prioriteit.

Wat verandert er in alweer de derde periode, wat blijft behouden en wat kan jij verwachten? Veel vragen zijn tijdens het live webinar van donderdag 28 mei beantwoord
Verder wil het Fonds deelnemende scholen stimuleren zich voor te bereiden op het nieuwe curriculum van de basisschool.

Lees de hele samenvatting.

Rol Cultuur Oost

Als penvoerder is Cultuur Oost al acht jaar betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook deze derde periode spelen we een belangrijke rol. We vertegenwoordigen bij het schrijven van de aanvraag alle Gelderse scholen, Coördinatiepunten cultuureducatie, centra voor de kunsten uit gemeenten kleiner dan 90.000 inwoners. De vier grote steden (met meer dan 90.000 inwoners), te weten Arnhem – Nijmegen – Apeldoorn – Ede, schrijven zelf een aanvraag, en hebben zo een eigen subsidierelatie met het FCP.
In de Gelderse aanvraag staat, net als in de voorgaande periode, de ontwikkelingsvraag van de school centraal. Sterker nog, die krijgt nog meer aandacht. We zijn in de planvorming hiervoor het begeleidingstraject van CCE’s, cultuurcoaches en Cultuur Oost voor scholen aan het inrichten.

Informeren over proces voor Gelderse scholen

Op onze website plaatsen we de komende tijd steeds nieuwe informatie en ontwikkelingen rondom de Gelderse invulling van het CMK-plan en wat dat betekent voor scholen en CCE’s. Eind juni organiseren we een informatiemoment voor scholen en lokale projectleiders.

Heb je nu al vragen, neem dan contact op met je adviseur bij Cultuur Oost. Ben je een school die nu voor het eerst wil deelnemen aan CMK en wil je graag al meer weten? Mail dan naar Jacky Djaidoen. Dan neemt een adviseur daarna contact met je op.

 

 

Francien Simons

Door

Francien Simons

Francien is programmamanager van CMK Gelderland, in die functie faciliteert zij de basis voor goed cultuuronderwijs in Gelderland.

Stel een vraag