Over CMK

Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het. De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Het ambitieuze programma, dat in 2013 begon, is sinds september 2021 opnieuw voor vier jaar voortgezet. Cultuur Oost faciliteert en coördineert het programma en zorgt voor kennis bouwen en kennis delen.

Naamsvermelding CMK en gebruik logo’s

 Gelderland gaat ervoor!

Dmy1dV9X0AARXb5

In het kort

373 Deelnemende scholen
67.840 Bereikte leerlingen
Kunstenaar Klein in de klas RIDT Herwijnen Foto DanielleCorbijn

Visie en werkwijze Cultuur Oost

Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is van onderaf -klantgericht- opgebouwd. Cultuur Oost gelooft van meet af aan dat scholen zelf het beste kunnen bepalen wat zij met cultuuronderwijs willen. Hoe zij het een plek in het lesprogramma geven en welke langetermijnambities zij willen realiseren. Het is de kunst een programma te ontwikkelen dat precies past bij de specifieke wensen van de school. De adviseurs van Cultuur Oost zijn dan ook bondgenoten in dit proces. Kunst, erfgoed, nieuwe media en vakken als taal en natuur worden met elkaar verbonden. Het werken met culturele competenties is daarvoor een mooie ingang. De lokale centra voor de kunsten en de cultuurpunten hebben hierin vanzelfsprekend een rol.

Over CMK

.

Over CMK

.

Over CMK

.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs, wij helpen graag.