Interessepeiling deelname aan CMK 2021-2024

Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs. Dit programma wordt vanaf september 2021 opnieuw voor vier jaar voortgezet.

Laat ons weten of je interesse hebt om binnen CMK 2021-2024 aan de slag te gaan met cultuureducatie op jouw school. Doe dit voor 15 oktober 2020 via dit formulier. Daarna start het traject met een intakegesprek. Je kunt als zelfstandige school deelnemen, of gezamenlijk onder de vlag van een schoolbestuur, een lokale coördinator cultuureducatie of een cultuurcoach. Die keuze kun je ook later nog maken, onze adviseur kan je daarin begeleiden als je dat wil.

Interessepeiling deelname aan CMK 2021-2024

 • Naam van School of Organisatie
 • Functie
 • E-mail
 • Telefoon:
 • Kies Route 1 of Route 2
 • ROUTE 1: School
 • Adres:
 • Vestigingsplaats
 • Aantal leerlingen
 • Heeft de school eerder meegedaan aan CMK?
 • Naam project CMK 2017-2020 (indien van toepassing):
 • Wil de school binnen- en buitenschoolse cultuureducatie versterken?
 • Wil de school met CMK in het VO meedoen?
 • Heeft de school een interne cultuurcoördinator (icc'er)?
 • Onze ambitie of ontwikkelwens op het gebied van cultuureducatie gaat uit naar:
 • ROUTE 2: Naam Organisatie ( Bestuur / Coördinatiepunt Cultuureducatie / Cultuurcoach )
 • Aantal scholen met belangstelling om deel te nemen aan CMK 2021-2024.
 • Cultuur Oost heeft extra informatie over deze scholen nodig.