Ateliers

Montessorischool De Triangel wil kinderen meer ruimte geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
De school wil hieraan aandacht geven in de vorm van ateliers: plekken waar met leerlingen van alle groepen door elkaar, gewerkt wordt aan kunstzinnige opdrachten of projecten.

De docent heeft hierbij een begeleidende/coachende rol.
Er wordt ingezet op procesgericht werken en op deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het begeleiden van de leerlingen.

Kunst ateliers. Joppe Fotografie

Topics

Deskundigheidsbevordering Procesgericht werken
Reineke de Vries

Door

Reineke de Vries

Reineke is adviseur onderwijs. Als adviseur en coach werkt zij samen met scholen, kunstenaars en culturele instellingen aan cultuureducatie met kwaliteit.

Stel een vraag