CMK coachingsmodules 2.1

31 scholen in de regio gaan aan de slag met het implementeren van cultuureducatie. Dit doen ze door middel van visievorming en op maat co-teaching door kunstvakdocenten.
Cultuurkust verzorgt teamtrainingen waarin wordt gewerkt aan vaardigheden van, en draagvlak bij het team. Ook ontwikkelen de vakdocenten van Cultuurkust kapstoklessen waarmee leerkrachten zelfstandig aan de slag kunnen. Tot slot komt ook de integratie van kunst- en zaakvakken aan bod.

 

 

Coaching. foto DanielleCorbijn

Topics

Procesgericht werken
Reineke de Vries

Door

Reineke de Vries

Reineke is adviseur onderwijs. Als adviseur en coach werkt zij samen met scholen, kunstenaars en culturele instellingen aan cultuureducatie met kwaliteit.

Stel een vraag