Cultuureducatie, geen vak apart - deel 3

Kinderen leren op de scholen en kindcentra van Archipel meer dan rekenen, lezen of aardrijkskunde. Ze leren ook samen te werken, te onderzoeken en ontwerpen, te communiceren en hun eigen talenten te ontdekken en te tonen. Vaardigheden waar kinderen hun leven lang plezier van hebben, omdat het verder gaat dan voorbereiding op een vervolgopleiding of beroep. Cultuureducatie is bij uitstek geschikt om de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen en hun creativiteit te stimuleren. Kennis van taal is nodig om al het andere om ons heen te begrijpen. We praten, denken en dromen in taal; zonder taalbeheersing kunnen we onszelf niet uitdrukken, laat staan nieuwe dingen leren.
Taal- en cultuureducatie zijn dus geen vakken apart, maar zijn overal terug te vinden in het onderwijs en de kinderopvang bij Archipel. In een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het CMK-project Cultuureducatie, geen vak apart stimuleert dit.

Bekijk het mooie magazine dat Archipel maakte over de integratie van de vakken.

 

Cultuureducatie geen vak apart

Topics

Vakintegratie
Reineke de Vries

Door

Reineke de Vries

Reineke is adviseur onderwijs. Als adviseur en coach werkt zij samen met scholen, kunstenaars en culturele instellingen aan cultuureducatie met kwaliteit.

Stel een vraag