Duurzaam op maat

Intensivering en verder uitbouwen van de samenwerking tussen scholen en Open Academie als onafhankelijk bemiddelaar.

CMK Gelderland. Foto DanielleCorbijn

Kunsthuis Open Academie Lingewaard

Blazersbende – Spelen Met Taal – Dans – Zang

Cultuur als middel om samen te werken

periode 2013-2016

Scholen, culturele instellingen en de gemeente kunnen structureel de krachten bundelen om tot een sterk aanbod van binnen- en buitenschools cultuuronderwijs te komen. Vanuit deze overtuiging organiseert dit project activiteiten vanuit verschillende kunstdisciplines. Ook muziekverenigingen spelen een actieve rol. Het project levert niet alleen inspiratie voor het opstarten en invullen van projecten maar nadrukkelijk ook tips en adviezen over de organisatie van de samenwerking tussen partners en over projectmanagement.

Resultaten

 • Filmpje ‘Cultuur met kwaliteit’ (2015) over de meerwaarde van cultuuronderwijs voor kinderen en leerkrachten
 • Filmpje ‘Cultuur met kwaliteit’ (2016)
 • Lesmappen Spelen met Taal, Blazersbende, Zang, Dans (in de lessen te gebruiken of te gebruiken als inspiratie bij de ontwikkeling van eigen materiaal)
 • Handboek Cultuureducatie met Kwaliteit Lingewaard
  Stappenplan en aandachtspunten voor succesvolle voorbereiding, uitvoering en afronding van kunstactiviteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, beschrijving van profielen/rollen van betrokkenen.
 • Voorbeeldovereenkomst tussen kunstinstelling en basisschool over structurele samenwerking
 • Onderzoeksplan en resultaten van onderzoek naar scholingsbehoefte bij leerkrachten
 • PR-plan (hoe geef je bekendheid aan projecten, welke media zet je in, hoe en met welk doel)
 • Persoonlijk verhaal van de projectleider (ervaringen, terugblik en adviezen)
 • Brochures over Blazersbende, Danstheater, Spelen met taal, Zingen in de klas, Reizen in de tijd, Fantastisch bouwen
blazersbende audio sync.Still009.png-2

Blazersbende

Topics

Deskundigheidsbevordering
Ingrid Perik

Door

Ingrid Perik

Ingrid is adviseur onderwijs. Door schoolteams bewust te leren werken aan kunst- en cultuureducatie, geeft zij scholen een enorme impuls aan de kwaliteit van de leerkracht in de klas.

Stel een vraag