Kinderen binnen Cluster 4

De vier SO-scholen werken aan één gezamenlijk doel: de kunst- en cultuurvakken een duidelijke plek geven binnen het totale curriculum. Het project levert concreet op dat de kunst- en cultuurvakken als middel een daadwerkelijk onderdeel zijn binnen het totale curriculum. Vooral competenties als creatief denken, samenwerken, procesgericht werken zijn hierin belangrijk.

onderwijsspecialisten – opstelling materialen kettingreactiebaan2.png

Onderwijsspecialisten goes Kunst & Cultuur

In de voorgaande CMK-periode hebben SO-scholen van De Onderwijsspecialisten al gewerkt aan een eerste basis.

Dat project bestond uit twee deelprojecten:
1. Drie Cluster 3 scholen, voor kinderen en jongeren met lichamelijke-, verstandelijke- en meervoudige beperkingen, maakten een verdiepingsslag t.a.v. de integratie van de kunst- & cultuurvakken in hun totale onderwijsaanbod. Concreet leidde dit tot integratie van de leerlijnen Leren Leren en Sociaal Emotionele Vorming (SEO) in de kunst- en cultuurvakken. Meer over de leerlijnen Leren Leren en SEO is hier te lezen.

2. Zes Cluster 4 scholen, voor kinderen en jongeren die extra hulp en ondersteuning nodig hebben ten aanzien van hun gedrag, werkten samen met externe kunst- en cultuuraanbieders. Zij gaven op de scholen workshops en lieten leerlingen kennis maken met verschillende vormen van kunst en cultuur. Andersom maakten de kunst- en cultuurinstellingen op deze manier kennis met de verschillende doelgroepen op deze scholen.

Resultaten waren:

  • Doorlopende leerlijn van de verschillende kunst- en cultuurdisciplines is verder doorontwikkeld op basis van de leerlijnen die er al waren.
  • De Cluster 3 scholen gaan verder met het project Professionalisering Cultuuronderwijs. Procesgericht leren en competentiegericht onderwijs staat binnen hierin centraal.
  • Resultaten zijn gedeeld op de bovenschoolse studiedagen kunst & cultuur van De Onderwijsspecialisten (kennisdeling).
  • Kunst- en cultuuraanbieders hebben kennis gemaakt met de verschillende doelgroepen op de Cluster 4 scholen.
  • Belangrijk neveneffect: kunst en cultuur heeft met deze cmk-projecten een steeds stevigere plek binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs gekregen. Meerwaarde wordt onderkend, samenwerkingen met externe organisaties worden meer en meer gewoon.

Topics

Culturele competenties Speciaal Onderwijs
Marian Meeuwsen

Door

Marian Meeuwsen

Marian is adviseur voor het speciaal onderwijs. Scholen in het speciaal onderwijs kunnen bij haar terecht als ze vragen hebben over het verankeren van cultuur in hun beleid.

Stel een vraag