Muziekonderwijs voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum

Binnen de z.m.l.k.-school is er behoefte aan deskundigheidsbevordering van docenten om beter afgestemde muzieklessen te geven aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Dit project heeft als doel hen hiervoor handvatten te geven.
Eén van de belangrijkste richtpunten is om klank in te zetten als non-verbaal middel om contact te maken en te houden met de autistische leerling. Binnen dit project is een van de belangrijkste richtpunten het werken met instrumentale en gezongen klanken.

De KOM 1 Joppe Fotografie.jpg-aviary-20160303-134844-2

In de vorige CMK-periode heeft de school gewerkt aan kwalitatief muziekonderwijs voor leerlingen met een iq lager dan 35 en met EMB leerlingen.
In dat project werden leerkrachten ondersteund bij de invoering van de nieuwe digitale leerlijn muziek ‘Op Weg’. Ze leerden hoe ze praktische werkvormen in kunnen zetten en hoe ze een begeleidingsinstrument (gitaar) functioneel in kunnen zetten. De leerlijn biedt per lichaamsgebonden ordeningsfase een passend leerdoel en passende werkvormen voor de leerlingen.
De leerkrachten volgden 10 gitaarlessen. Deze lessen waren erop gericht om de gitaar in te zetten voor het begeleiden van liedjes, klankexperimenten te doen en om op non-verbale wijze te communiceren met de kinderen. Een muziektherapeut gaf de voorbeeldlessen die ook zijn vastgelegd op film.

Topics

Muziek Speciaal Onderwijs
Marian Meeuwsen

Door

Marian Meeuwsen

Marian is adviseur voor het speciaal onderwijs. Scholen in het speciaal onderwijs kunnen bij haar terecht als ze vragen hebben over het verankeren van cultuur in hun beleid.

Stel een vraag