Music4all 2.0 - Verankerd Muziekonderwijs

Dit project is een doorontwikkeling van de muziekeducatie met culturele competenties, binnenschools en buitenschools. Dus met o.a. leerorkesten en kinderkoren. De nadruk ligt op de borging van ontwikkelde muzieklessen: muzieklessen zijn beschikbaar en toegankelijk voor alle basisscholen in het werkgebied van samenwerkingsstichting Kans & Kleur. In de tweede CMK-periode wordt gewerkt aan de aanpassing en uitbreiding van de ontwikkelde leerlijn en de muzieklessen naar onder- en bovenbouw.

Het project is ook geschikt gemaakt voor het Speciaal onderwijs door de ontwikkeling muzieklessen/leerlijn voor SBO.

Muziek:
– Doorontwikkeling van muzieklessen met culturele competenties
– Doorontwikkeling van de in CMK gestarte leerorkesten
– Borging van ontwikkelde muziekmethode uit de eerste CMK-periode.

Deskundigheidsbevordering:
Muziekdocenten krijgen in het kader van het project zelf scholing in coachende vaardighed en op maat scholing verzorgd door Kans & Kleur i.s.m. Cultuur oost. De vakdocenten scholen op hun beurt de leerkrachten door middel van workshops en coaching (on the job) op maat naar de leerbehoefte van de leerkrachten.

Muziek. CMK Gelderland

Topics

Deskundigheidsbevordering Muziek Speciaal Onderwijs
Miranda Siemelink

Door

Miranda Siemelink

Miranda is adviseur onderwijs, haar doel is het optimaliseren van onderwijs voor het kind

Stel een vraag