Muziek in de school - Muziekschool Barneveld

De deelnemende scholen willen de kwaliteit van muziek op school verbreden en verhogen. Dit doen ze door:
1. Voor de leerlingen een doorlopende leerlijn te ontwikkelen en uit de voeren in alle groepen van de school
2. Voor de leerkrachten deskundigheidbevordering te realiseren door het organiseren van workshops en het geven van DUO-lessen
3. Verbinding te leggen met de lokale muziekvereniging/orkest en een gezamenlijke slotpresentatie te geven

De scholen willen kinderen meegeven dat muziek maken en beluisteren veel plezier geeft. Want:
– Het vak muziek op de basisschool is sterk verbonden met kunst en cultuur: Muziek maakt deel uit van onze multiculturele, moderne, technologische samenleving.
– Het is belangrijk dat kinderen de cultuur waarin ze leven herkennen.
– Kinderen moeten de taal van muziek leren begrijpen.
– Voor ieder kind goed muziekonderwijs! En elk kind moet de kans krijgen er actief aan deel te nemen, als speler of zanger.

Muziek. CMK Gelderland

Topics

Deskundigheidsbevordering Muziek
Miranda Siemelink

Door

Miranda Siemelink

Miranda is adviseur onderwijs, haar doel is het optimaliseren van onderwijs voor het kind

Stel een vraag