Onderzoekend en ontwerpend leren met kunst en techniek 2

Basisschool Mauritius in Rheden richt zich op ontwerpend leren met kunst en techniek. In de periode 2019-2020 zet de school in op deskundigheidsbevordering van het team door samenwerking met een kunstenaar, en teamtraining. Uiteindelijk werkt de school toe naar een verzameling herhaalbare lessen kunst en techniek op maat voor deze school. De school werkt aan duurzame samenwerkingsrelaties met kunstenaars en andere partijen.
Met ingang van 2019-2020 start een kenniskring van deze academische opleidingsschool. Stagiaires, leerkrachten en pabodocenten ontwikkelen hierin samen op de praktijkgebaseerde kennis.

Machinespektakel Mauritiusschool, Joppe Fotografie in opdacht van Cultuurmij Oost

Topics

Deskundigheidsbevordering Kunst & techniek
Reineke de Vries

Door

Reineke de Vries

Reineke is adviseur onderwijs. Als adviseur en coach werkt zij samen met scholen, kunstenaars en culturele instellingen aan cultuureducatie met kwaliteit.

Stel een vraag