Samen op weg naar borging 2

Dit project richt zich op kwalitatieve cultuureducatie op alle betrokken scholen, in welke fase van ontwikkeling ze zich ook bevinden. Doel is om cultuureducatie te positioneren en te verankeren op niveau van besturen, directies, ICC-ers, leerkracht en leerling. Daarbij onderscheidt Cultuurplein Noord Veluwe drie fasen waarin je als school met cultuureducatie bezig kan zijn:
1. Visie en fundament
2. Verdiepen
3. Verankeren en verduurzamen

Cultuurplein Noord Veluwe doet dit door op alle niveaus (schoolbesturen, directies, leerkrachten en leerlingen) in gesprek te gaan over het ‘waarom’ en dit te vertalen naar visie. Ook coacht Cultuurplein Noord Veluwe teams en ICC’ers bij opstellen en implementeren van het cultuureducatiebeleidsplan. En er is aandacht voor deskundigheidsbevordering in de vorm van co-teaching en teamtrainingen.

Coaching. foto DanielleCorbijn

Topics

Deskundigheidsbevordering Vakintegratie
Reineke de Vries

Door

Reineke de Vries

Reineke is adviseur onderwijs. Als adviseur en coach werkt zij samen met scholen, kunstenaars en culturele instellingen aan cultuureducatie met kwaliteit.

Stel een vraag