Rappen in de klas

Iris Cucaro, CMK-projectleider van  Cultuurpunt Amphion  vertelt: ‘We spelen natuurlijk graag een rol in het versterken van cultuureducatie op scholen. We zien dat er een transitie gaande is waarbij scholen cultuureducatie en creativiteit herwaarderen. Als culturele instelling moeten we ons hard maken voor kunst en cultuur op school en dit stimuleren. Want hoe zorg je er nu voor dat er weer een stevig cultuureducatiebeleid gevoerd wordt en dit binding heeft met het buitenschoolse aanbod? Daar helpt CMK ook bij. SBO scholen moeten zich steeds meer richten op ervarend leren, kunstonderwijs is daar bij uitstek geschikt voor.’

SBO SAM. Naomie en Rosanne.(foto Roel Kleinpenning)

Naomie en Rosanne rapen tijdens de eindvoorstelling (foto: Roel Kleinpenning)

Kansen met Kunst  

SBO SAM in Doetinchem wilde graag met de discipline muziek aan de slag. Ingeborg van de Groep, icc’er bij SBO SAM zag kansen in een samenwerking met rapper Pjotr. Iris Cucaro: ‘Ik kende Pjotr al van projecten bij de Onderwijsspecialisten. Pjotr is onder jongeren een bekende rapper. Hij heeft de kinderen lesgegeven in schrijven en rappen. In de vervolgworkshops zijn de kinderen een eigen rap gaan maken en op zoek gegaan naar een persoonlijk thema, tekst en ritme. Pjotr heeft workshops gegeven in groep 5, 6, 7 en 8. Elke klas heeft twee keer een uur les gehad.’ 

Samenwerking  

Iris Cucaro van Cultuurpunt Amphion: ‘Op SBO SAM heb ik een hele fijne samenwerking gehad met icc’er Ingeborg en rapper Pjotr is heel geschikt voor deze doelgroep. Hij is rustig en heeft de gave dicht bij zichzelf te kunnen blijven. Hij legt in stappen uit wat hij gaat doen en kan de kinderen boeien. Hij neemt ze echt mee in zijn verhaal en dat geeft de kinderen veel zelfvertrouwen.’ 

Draagvlak  

Dit project diende vooral ter inspiratie voor het volgende CMK-traject. Het ging dan ook minder om deskundigheidsbevordering, maar Pjotr heeft de docenten wel actief betrokken bij zijn lessen. Dit deed hij onder andere door het team te laten luisteren naar bestaande raps en deze te bespreken. Hij zorgde ervoor dat de docenten tussen de lessen door ook aandacht besteedden aan rappen. De docenten waren net als de kinderen erg enthousiast. Een aantal docenten is na dit project verdergegaan met rap in hun eigen klas. 

'Ze leren presenteren en zich kwetsbaar opstellen voor een groep, want de teksten waren zelf geschreven en persoonlijk.’ 

Resultaten  

Iris vertelt dat het project niet de focus had op het eindresultaat, maar op het proces van de kinderen. Om zelfvertrouwen en creativiteit bij de kinderen te laten groeien, zich te leren uiten door middel van tekst en muziek, om ze even buiten de kaders te laten denken en om talenten die normaal niet gezien worden een plekje te geven. Volgens Iris is dit goed geslaagd. ‘De aftrap en de eindvoorstelling waren hele inspirerende momenten. Het was een happening waar de kinderen zich op verheugden, maar die ze ook spannend vonden! Ze leren presenteren en zich kwetsbaar opstellen voor een groep, want de teksten waren zelf geschreven en persoonlijk.’ 

Het project moest laten zien wat CMK te bieden heeft. Door de voorbeeldlessen van Pjotr zijn de docenten geïnspireerd geraakt. Iris hoopt dat ze die inspiratie meenemen naar het volgende traject en dan een stap verder kunnen gaan in deskundigheidsbevordering. Ze is het meest tevreden over de aansluiting van de lessen bij de belevingswereld van kinderen. Iris zou in de toekomst willen inzetten op samenwerkingen met kunstenaars of muzikanten die de kinderen en leerkrachten inspireren vanuit hun vak en de daarbij behorende kwaliteiten. 

Tips voor scholen 

Ga er met een open blik in en laat je verrassen door wat er allemaal mogelijk is, adviseert Iris. Zie CMK niet als een programma dat veel werk oplevert, maar zie het juist als werkdrukvermindering. Door deze regeling is er nu de kans om een ontwikkeling in gang te zetten, waarbij de rol van muzikanten of deskundige kunstvakdocenten belangrijk is.  

tekst: Irene Flapper

Topics

Interview Speciaal Onderwijs