Samen dansen in de klas

Eind 2019 werden de kinderen van Basisschool Op Weg in Ooij verrast door een groep dansers. Al dansend namen zij de ochtendlessen over. Onze adviseur Anneke Mengerink was erbij en deed verslag.

17A GOEDGEKEURD-Dansworkshop-BS Op Weg Ooij-2019nov14-(c)Jimmy Israel-9552

Op een doordeweekse dag stap ik om half negen naar binnen bij basisschool Op Weg in Ooij. In de centrale hal dansen vier dansers. Op de tafel, om stoelen heen en tussen tafels door improviseren ze. Kinderen druppelen langzaam binnen met hun ouders en blijven verwonderd kijken naar de dansers. Sommige kinderen dansen mee, ze doen de bewegingen van de dansers na.  Na een kwartier eindigt de dansimprovisatie en vertrekken de kinderen naar hun klassen.

Elke danser vertrekt naar één van de klassen om nog een kwartiertje een dansles te geven aan de kinderen. Ze vragen de kinderen wat ze hebben gezien in de hal. ‘Dansers die gekke bewegingen maken’, ‘de tafels stonden anders’, ‘ze liepen raar’ en ‘ik wilde wel meedoen’ zeiden de kinderen.
Ze vonden het leuk en mooi. De kinderen krijgen zelf een opdracht. Ze mogen hoeken en rondjes maken met hun elleboog. Daarna een rondje maken met de neus en dan met het hele lichaam als een robot. De kinderen bewegen al draaiend of juist hoekig door hun klas. Ze zijn geconcentreerd en nieuwsgierig. ‘Wow ze doen allemaal mee en ze zijn zo stil en geconcentreerd. Dat krijg ik bijna nooit voor elkaar.´ Zegt een van de juffen.

6 GOEDGEKEURD-Dansworkshop-BS Op Weg Ooij-2019nov14-(c)Jimmy Israel-9486

De dansers vertrekken naar groep 5 waar ze een improvisatievoorstelling gaan geven. De dansers vertellen dat ze gaan dansen zoals in de hal. De kinderen mogen meedoen als ze willen. De dansers bewegen tussen de leerlingen door, rollen over de tafel en kruipen tussen de gangpaden door. De leerlingen kijken geboeid naar de voorstelling. Dan pakt een van de dansers een bol wol. Ze geeft het uiteinde van de bol aan een leerling. Hij houdt het draad vast. De bol wol wordt afgerold en na een poos heeft elk kind een stukje draad vast. De dansers dansen door het spinnenweb en nodigen de kinderen via oogcontact uit om mee te dansen in het spinnenweb. ‘Je mag meedoen hoor’, fluistert een kind tegen andere kinderen. ‘Je moet sierlijk dansen’, demonstreert een kind aan een ander kind.

Na twintig minuten demonstratie wordt de improvisatie nabesproken.
‘Je moet vertrouwen op elkaar met het spinnenweb’ en ‘iedereen heeft een ‘taakje’, de dansers en de kinderen die het touw vasthouden’, zeggen kinderen na afloop. Ze vonden het erg leuk.

20 GOEDGEKEURD-Dansworkshop-BS Op Weg Ooij-2019nov14-(c)Jimmy Israel-9620

De improvisatie is onderdeel van het Danslab. Hierin onderzoeken dansdocenten van ArtEZ, leerkrachten in opleiding van de Pabo, een onderzoeker, Introdans en een leerkracht verbonden aan een basisschool hoe dans een grotere rol kan spelen in het onderwijs. Welke taal ‘spreekt’ dans, en wat hebben leerkrachten en dansdocenten nodig om elkaar te verstaan? We organiseren ontmoetingen, masterclasses, workshops, lezingen en reflecteren met allerlei bij CMK betrokkenen. In het nagesprek met de dansers gaat het deze keer over de normen en gedragsregels die in de klas gelden en hoe je in korte tijd met dans een andere norm maakt, hoe kinderen vertrouwen op elkaar, groepsdynamiek en jezelf uiten in je dans (sierlijk, als een robot, je lichaam op een andere manier bewegen). Er is ontzettend veel gebeurd in die twintig minuten dans. De dansers nemen deze reflectie mee in de doorontwikkeling van hun improvisatievoorstelling en eduactie-aanbod. Ze ontwikkelden dit programma in het kader van het LAB De Kracht van Dans en willen er volgend jaar graag mee verder experimenteren op andere basisscholen. Het theoretisch onderzoek dat bij de voorstelling hoort is van Lynn Kosakoy, alumni van ArtEZ BDD en op dit moment bezig met haar master kunsteducatie. Zij is verbonden aan het LAB met haar onderzoek én met deze voorstelling.

Tekst: Anneke Mengerink
Foto´s: Jimmy Israel

Topics

Dans