Samenwerking tussen SO en VSO

De St. Maartenschool (SO) en de Werkenrode School (VSO) in Groesbeek werken, met behulp van het CMK-budget, intensief samen om een goede en gestroomlijnde transitie van SO naar VSO te realiseren voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking. “Cultuureducatie met Kwaliteit geeft ons de middelen om onze leerlijnen ‘muziek’ en ‘digitale media’ goed in te vullen. Samenwerking tussen de scholen is daarbij een speerpunt, zodat we van elkaar leren, elkaar motiveren en een goede overgang voor leerlingen realiseren. Daarnaast maakt CMK het mogelijk externe expertise in te schakelen voor de deskundigheidsbevordering van onze docenten”, vertelt André Gerards, cultuurcoördinator op de Werkenrode School en projectleider CMK.

140625MAARTENSCHOOL121 2.jpg-aviary-20170110-112324

“Voor het reguliere onderwijs zijn er vele methoden en materialen beschikbaar als het gaat om kunst en cultuur. Het is voor ons de uitdaging om hierin een vertaalslag te maken naar het speciaal onderwijs. Met behulp van CMK kunnen we nu licenties, methoden en instrumenten kopen om de leerlijnen ‘digitale media’ en ‘muziek’ in te vullen. CMK maakt tevens de samenwerking tussen de Werkenrode School en St. Maartenschool mogelijk. We delen kennis, motiveren elkaar en werken samen aan een doorlopende leerlijn SO en VSO”, aldus Gerards. Op die manier heeft Gerards de cultuurcoördinatoren van de St. Maartenschool, Harma Smit en Barbara Heezen, leren kennen. Smit vertelt: “We werken graag samen met externe onderwijsspecialisten, maar er is ook veel kennis binnen onze scholen. Een collega op de St. Maartenschool kan bijvoorbeeld uitstekend gitaarles geven en verzorgt deze lessen nu tevens op de Werkenrode School.”

Doelen op korte en lange termijn

Verscheidene doelen staan centraal in de vier CMK-jaren. “We werken naar vastgestelde doorlopende leerlijnen ‘digitale media’ en ‘muziek’, waarbij wij ook de CED-leerlijnen aanhouden. Daarnaast moeten de docenten straks over de deskundigheid beschikken om zelfstandig de lessen te verzorgen,” aldus Gerards. De scholen zijn bezig met het eerste CMK-jaar en focussen zich nu ook op de doelen op korte termijn. “We willen mensen wakker schudden op het gebied van kunst en cultuur, ervoor zorgen dat de docenten bewust omgaan met het vak en verbeteringen aanbrengen. Nieuwe ontwikkelingen blijven de revue passeren, zeker in vakgebieden als digitale media, het is daarom belangrijk dat we stilstand voorkomen. Veel energie zit nu nog in het voorbereiden en stimuleren van docenten en de directie. Hun steun en inzet is cruciaal voor het succes van het project. Het vergt tijd, maar over het algemeen zijn de docenten enthousiast. Net als de ouders: zij komen graag kijken naar de afsluitende presentaties van de leerlingen.”

Vakoverstijgende integrale aanpak

Voor de cultuurcoördinatoren is cultuureducatie niet iets nieuws. Zij werkten namelijk al met ‘Kunst en Cultuur Speciaal’, waarbij zij culturele evenementen organiseren en kunstenaars en muzikanten workshops laten verzorgen. “Dit organiseren wij zoveel mogelijk onder een bepaald thema; een kapstok waaraan op dat moment meerdere vakken worden gehangen”, vertelt Smit. “Cultuureducatie met Kwaliteit volgt goed op Kunst en Cultuur Speciaal. We proberen vakken te integreren, waardoor ze beter beklijven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het oefenen van letters met behulp van liedjes en ritmes. Zo worden taal en muziek complementair aan elkaar. Het doel voor 2016 is dan ook om een complete, vakoverstijgende en integrale aanpak gereed te hebben.” Gerards voegt daaraan toe: “Maar de werkelijkheid is nu. Wat we nu doen moet herinnerd worden, want dat betekent dat we kwaliteit leveren.”

Topics

Speciaal Onderwijs