Springplank voor leerkrachten en icc’ers

Steeds meer leerkrachten durven procesgericht te werken in de klas. Durven? Ja, want je hebt wel wat lef nodig om zonder vaste methode te werken. Daarom hebben we de training procesgericht werken in het onderwijs omgedoopt tot ‘Springplank’. Op vrijdagmiddag 21 juni 2019 verzorgen Lobke Meekes en Marcelle Hilgers deze basistraining voor leerkrachten (en icc-ers, schooldirecteuren en vakleerkrachten). Er worden inzichten en tools gegeven die direct toepasbaar zijn voor de leerkracht in de klas. Centraal staat steeds het creatieve proces waarbij de leerling zelf naar een antwoord op zoek gaat en waarbij de rol van de leerkracht vooral een begeleidende is. Springplank gaat over ‘anders leren’ vanuit kunst en cultuur.

DSC_0057-2

Meld je aan voor de training Springplank bij CultuurCollege

De training is ervaringsgericht en interactief. Dat wil zeggen dat door opdrachten en de reflectie hierop inzichten verworven worden. De werkvormen zijn concreet en toepasbaar in de klas. Verschillende literatuur en bronnen worden behandeld. De training legt een basis aan kennis en vaardigheden om gericht – vanuit heldere doelen – een creatief proces met leerlingen in gang te zetten.

Kom ook 21 juni naar Rozet in Arnhem!

14.00 uur
Start
17.00 uur
Eind

In de training:
• Ontdek je wat een creatief proces is en hoe je dat in gang kan zetten.
• Krijg je in beeld wat dat betekent voor jouw manier van begeleiden.
• Maak je kennis met culturele competenties (creëren – reflecteren – onderzoeken).
• Onderzoek je welke vragen je kan stellen ten behoeve van de verdieping van het leerproces.
• Ontdek je hoe (waardevrij) waarnemen en reflectie een creatief proces kunnen verdiepen.

Het vervolg
Na het volgen van deze training kan je doelgericht en concreet een start maken met creatieve processen in de klas. Als vervolg hierop is er een verdiepende training, waarin je onderwerpen die in de basistraining aan bod komen, verder onderzoekt en eigen maakt.

Voor wie?
ICC’ers, leerkrachten, schooldirecteuren en culturele professionals (bijv. vakdocenten) die gericht(er) en met onderbouwing willen werken aan een creatief proces met hun leerlingen.

Kosten
€ 25, exclusief 21% btw.

Over de trainers
Lobke Meekes, Marcelle Hilgers van IDKR8 Met achtergronden in het onderwijs en de kunst zet IDKR8 zich in bij de versterking en implementatie van de kwaliteit van cultuureducatie. Zij richten zich op onderwijsgevenden, besturen en culturele instellingen.

Aanmelden
Bellen kan ook:  Jolanda Kosman van CultuurCollege, T 026 351 4711

Meer weten
Anneke Mengerink deed mee met de training. Lees haar verslag.

 

“Met advies, kennis en netwerken vergroot Cultuur Oost de impact van de creatieve kracht van kunst in Gelderland.”
Reineke de Vries

Door

Reineke de Vries

Reineke is adviseur onderwijs. Als adviseur en coach werkt zij samen met scholen, kunstenaars en culturele instellingen aan cultuureducatie met kwaliteit.

Stel een vraag