Sterrentijd voor alle kinderen

Miriam Reeders is docent op SBO ’t Sterrenbos in Dieren en is afgelopen schooljaar gestart met het CMK-project Sterrentijd. Van huis uit is ze theatermaker en beeldend docent. Miriam geeft aan dat creativiteit, onderzoekend en ontwerpend leren centraal staan binnen het project: Wat ga ik onderzoeken en waarom? Wat is de onderzoeksvraag? Hoe kan ik iets maken (een prototype) en het ook presenteren? Hoe maak ik dan een planning? Dit zijn vragen waar kinderen over nadenken tijdens de lessen van Sterrentijd. De lessen worden vier middagen aangeboden door verschillende docenten. Alle klassen binnen de school participeren mee in het project. 

sterrentijd

Miriam vertelt dat zij het hele creatieve proces van de kinderen begeleidt. ‘Ik probeer ze een niveau hoger te krijgen. Doordat de kinderen al deze stappen doorlopen, worden ze creatiever, maar ze leren bijvoorbeeld ook beter te plannen. Er wordt hierdoor ook ingezet op het ontwikkelen van executieve functies bij de kinderen. Ze krijgen tijdens het project heel veel vrijheid in het bedenken van hun eigen onderzoek en leervragen. De kinderen bij ons op school zijn echt gericht op doe-activiteiten. Ze maken de meest fantastische dingen, waar ik zelf nooit aan zou denken.’  

Leermomenten  

Miriam: ‘Voor docenten is het belangrijk om zich kwetsbaar te durven opstellen en zelf ook vragen te stellen waar ze geen antwoord op weten. Dan kunnen ze samen met de kinderen op zoek naar antwoorden tijdens Sterrentijd. Het is daarnaast belangrijk dat de docenten zich eigenaar voelen van het project en dat ze begrijpen dat het op hele makkelijke manieren kan. Je kunt het ontwerpend leren bijvoorbeeld ook inzetten door met de kinderen surprises te maken. Ik probeer taal, rekenen en andere vakken ook in het project te integreren. Kunst en cultuur staan niet op zichzelf, maar hebben raakvlakken met veel andere vakken, zoals technologie en wetenschap. Ik denk dat juist onze kinderen heel veel baat hebben bij kunst en cultuur, omdat het hen ook helpt bij andere denkprocessen.’   

Schermafbeelding 2021-12-08 om 14.18.02
Uiteindelijk wil je de kinderen leren dat er meer is dan de werkelijkheid die ze al kennen.

Draagvlak

Het draagvlak bij de docenten is er volgens Miriam zeker, maar sommige docenten vinden de manier van ontwerpend en onderzoekend leren erg spannend. ‘Als de docenten er goed de tijd voor krijgen en gecoacht worden, zal het draagvlak alleen maar verder groeien. Uiteindelijk wil je de kinderen leren dat er meer is dan de werkelijkheid die ze al kennen. En dat je die andere werkelijkheid door middel van kunst en cultuur kunt verkennen. Het is een essentieel onderdeel in het leven van kinderen, omdat het zorgt voor verwondering. De meeste kinderen bij ons op school komen alleen in aanraking met kunst en cultuur door school, dus daarom is het ook belangrijk dat wij dit schoolbreed aanbieden.’  

Borging

Miriam heeft een raamwerk geschreven over het project Sterrentijd. Dit is een soort handleiding voor andere docenten binnen de school. Hierin staat beschreven op welke manier docenten Sterrentijd kunnen invullen met de kinderen. De visie achter Sterrentijd staat ook in dit raamwerk beschreven.   

Op school is men actief bezig met de continuïteit van het project. Het project wordt besproken tijdens teamvergaderingen en we bespreken met docenten hoe zij hun lessen kunnen voorbereiden en uitvoeren. De ouders zijn ook betrokken bij het proces, door heel duidelijk te communiceren over het project en ze regelmatig resultaten en het plezier van de kinderen te laten zien via een online portal. 

sterrentijd A

Kinderen leren creatief denken

Evaluatie  

De doelen van het project zijn vanwege corona niet volledig behaald. ‘We hadden nog meer willen inzetten op coaching voor de andere docenten. Volgend jaar gaan we hier meer aandacht aan besteden. Ik zie dat steeds meer docenten het durven om Sterrentijd te geven. Ze durven buiten hun comfortzone te gaan. Ook ben ik supertevreden over de kinderen die creatief hebben leren denken én dat we voor het eerst met een school aan een breed thema hebben gewerkt.’   

Vervolg  

SBO ’t Sterrenbos gaat een coördinator voor het project Sterrentijd inhuren. Hij of zij gaat verder met het betrekken van externen en kunstvakdocenten bij het project. Deze persoon wordt ook verantwoordelijk voor verdere borging binnen het curriculum. In de toekomst wordt Sterrentijd nog meer ingezet in de breedte van de school en de docenten worden beter getraind. Sterrentijd moet meer gaan aansluiten op de leerling. Een van de beloftes aan de leerling: wij leren jou om je talent te ontdekken. De school krijgt daarnaast volgend jaar een Skills LAB, een apart lokaal waar kinderen kunnen bouwen en experimenten.  

Tips voor andere scholen

Miriam: ‘Kijk heel goed naar beloftes die je aan je leerling doet en vraag aan de leerlingen waar zij behoefte aan hebben. Laat de kinderen zelf de thema’s kiezen en laat ze dat onderzoeken. Laat als docent je rol als allesweter los. Je hoeft niet alles te weten als docent en dat is juist een mooi uitgangspunt van CMK. Het samen willen onderzoeken.’   

tekst: Irene Flapper

Topics

Speciaal Onderwijs