Vakdocenten van het Musiater maken muziek met basisschoolleerlingen

Dat niet alleen basisscholen ambitie hebben met Cultuureducatie met Kwaliteit, bewijst theater- en muziekschool Het Musiater uit Zevenaar. Het Musiater deed eerst mee aan Muziek in de Klas. In CMK Gelderland bouwen ze door op deze ervaring met het project ‘Een zee van cultuur’. Vakdocenten verzorgen muzieklessen aan basisscholen in de Liemers. Bovendien verzorgt de muziekschool hulpmiddelen voor de leerkrachten. “Voor veel leerkrachten in het basisonderwijs is het lastig om kinderen te leren met muziek om te gaan. We organiseren daarom workshops en helpen ze met allerlei materialen op weg”, vertelt Bert Frölich, directeur van Het Musiater. “Als de meester of juf onbekend is met muziekonderwijs, is het zelfs moeilijk om een liedje te zingen met de klas. Die basisvaardigheden proberen wij ze te leren.”

Musiater Pretorkest.jpg-aviary-20160303-134801

Leren van het netwerk

“Wij vinden het belangrijk dat kinderen een muziekinstrument leren bespelen, en we hopen dat ze door de lessen op school gestimuleerd worden om ook buiten de lesuren muziek te maken, bijvoorbeeld bij muziekverenigingen of in samenspelgroepen”, zegt Frölich. Het Musiater verzorgt nu zo’n zes jaar muzieklessen voor basisonderwijs. “We maken zeer dankbaar gebruik van de netwerken rond Muziek in de Klas en CMK. Zo hebben we bij onze collega’s in Amsterdam en Rotterdam gekeken wat we voor de lessen nodig hebben en welke muziekinstrumenten relatief makkelijk te bespelen zijn. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld contact met de mensen van ‘Kinderen maken Muziek’ van het Oranjefonds”, zegt Frölich. Ook Duitsland, en dan vooral het Ruhrgebied en de stad Essen (culturele hoofdstad van Europa 2010), vormde een grote inspiratiebron voor Het Musiater.

Samenwerking is belangrijk

Samenwerking ziet Frölich als het belangrijkste element binnen deze projecten: “Muziekdocenten en basisschoolleerkrachten verschillen van elkaar. De twee werelden moeten samengebracht worden, en dat kan alleen met goede samenwerkingsverbanden en met begrip voor elkaar.” De vakdocenten van Het Musiater leren veel door de samenwerking met basisscholen. “Het tempo ligt bij basisschoolleerlingen vaak lager dan bij kinderen die zelf ervoor kiezen om naar muziekles te gaan. Vooral het motiveren van de leerlingen is lastig voor onze docenten, daarvoor hebben ze bijscholing gekregen.”

Maatwerk

“Elke basisschool is anders en daarom bieden we maatwerk.” Wel is het doel altijd hetzelfde: muziek wordt opgenomen in het schoolbeleid en leerkrachten weten hoe zij lesgeven in muziek. Hoe dit gebeurt, verschilt per school. Frölich vertelt: “De ene keer is er een leerkracht die zelf mee wil spelen in het schoolorkest, de andere keer kunnen we een muziekvereniging erbij betrekken. Ook bepaalt de school zelf of we alleen muziekles aanbieden, of dat er bijvoorbeeld ook dans bij wordt gehaald.” Een nieuwe ontwikkeling binnen muziekonderwijs is het gebruik van multimedia, zoals YouTube. Leerkrachten leren hoe zij met dit soort media muziek in de les kunnen betrekken. “Tot nu toe zijn de reacties heel positief. Voor de zomervakantie organiseerden we eindpresentaties op de scholen, dit werd op elke school anders, maar altijd ontzettend leuk ingevuld.”

Muziek is waardevolle toevoeging voor ontwikkeling van kinderen

“Muziek maken vind ik een mooie, waardevolle toevoeging voor de ontwikkeling van het kind. Muziekles verhoogt de concentratie en stimuleert samenwerking”, aldus Frölich. Het Musiater heeft daarom de ambitie om nog zo’n vijf scholen te betrekken bij ‘Een zee van cultuur’, opdat er in totaal twaalf tot vijftien scholen binnen de regio worden geholpen met de muzieklessen.

Topics

Muziek