Van cultuurmiddagen doorgroeien naar cultuur met kwaliteit

De Holtbanck verankert ervaringen met nieuwe leerlijnen

Basisschool De Holtbanck in Rheden organiseert al enige jaren cultuurmiddagen waar leerkrachten een discipline verkennen met de kinderen. “Vanuit deze middagen groeien wij nu door naar cultuur met kwaliteit” vertelt Monique Scholten, de interne cultuurcoördinator op deze basisschool. “We willen doorlopende leerlijnen ontwikkelen van groep 1 t/m 8 en daar is ondersteuning van vakkrachten onmisbaar bij.”

Monique Scholten, icc-er Holtbanck. Joppe fotografie.jpg-aviary-20160622-195241

Monique Scholten, interne cultuurcoördinator van De Holtbanck. Foto's Joppe Fotografie.

Sinds het schooljaar 2015/16 doet De Holtbanck mee met CMK met als doel doorlopende leerlijnen te ontwikkelen voor alle kunstdisciplines: literatuur, beeldende kunst, muziek, dans, drama, media-educatie en cultureel erfgoed. “Want,” zo zegt de Monique Scholten: “met goede leerlijnen kan het cultuuronderwijs stevig verankerd worden.”

Ruimte om talenten te ontwikkelen

‘Kinderen hebben behoefte aan wortels en vleugels’, aldus het motto van De Holtbanck. Goed basisonderwijs betekent volgens de school, het leggen van een stevig fundament waarop kinderen kunnen voortbouwen aan hun verdere ontwikkeling en groei naar volwassenheid. “We vinden het belangrijk dat kinderen zich ook creatief kunnen ontwikkelen, kennis kunnen maken met verschillende culturele uitingen en culturen uit heden en verleden. Dat ze ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen, leren samenwerken en kunnen genieten van diverse culturele disciplines. Dit jaar organiseren we cultuurmiddagen voor alle groepen. Kinderen krijgen les in onder meer drama, muziek, cultureel erfgoed, poëzie, literatuur en media games. De leerkrachten worden door externe professionals getraind en ondersteund. Nu op gebied van dans en drama, volgend jaar zijn muziek en beeldende kunst aan de beurt.

Om de continuïteit te waarborgen, evalueren we continu en daarbij nemen we ook de beleving en ervaring van de leerlingen mee. Het wordt steeds zichtbaar wat we doen. Met beeldend bijvoorbeeld ontdekken de kinderen dat je groeit door steeds een stapje verder te gaan, ze worden vaardiger en kunnen nu al een kop boetseren.

Dansles bij de Holtbanck. Joppe Fotografie.jpg-aviary-20160622-195755

Dansles op De Holtbanck.

Cultuureducatie gaat thuis door

Met de trainingen van vakdocenten worden de leerkrachten vaardiger. Ze hebben meer energie en lef om het vak aan te bieden. Ze mochten zelf een discipline kiezen. We vinden dat het geen kunstje mag worden en daarom halen we vakdocenten in huis. Volgend jaar betrekken we hen al bij de planontwikkeling, als zij meedenken over de opzet halen we nog meer rendement uit de samenwerking. We werken samen met ArtEZ, studenten doen afstudeerprojecten bij ons, met RIQQ en met Rhedelijk Cultureel. Ook betrekken we ouders hierbij. Als je ouders in school haalt, wordt het onderwerp cultuur makkelijker bespreekbaar. Ouders leveren soms een inhoudelijke bijdrage, maar het samen genieten en beleven vind ik minstens zo belangrijk. Dat het thuis ook doorgaat. Cultuur moet niet alleen van de school blijven. Die visie is gekoppeld aan ons motto Kinderen hebben behoefte aan wortels en vleugels.”

CMK 2017-2020

Monique Scholten heeft de Holtbanck al aangemeld voor de nieuwe CMK-periode: “We willen de andere vakken er ook bij halen met vakleerkrachten beeldend en muziek. Dans en theater blijven we bijstellen waar het nodig is en zo borgen we de ontwikkeling van onze nieuwe leerlijnen.”

“Kinderen kunnen soms zo gelukkig worden doordat ze helemaal gefocust zijn op de materialen waar ze mee bezig zijn. Daar word ik helemaal blij van.” Monique Scholten.