Welke ruimte delen we?

De opbrengsten van een onderzoekende leergemeenschap naar hoe leerkracht en vakleerkracht, verwondering en reflectie in cultuuronderwijs samen kunnen stimuleren. Het CMK- LAB Verwondering deed in de periode 2017-2020 onderzoek naar de verhouding en wisselwerking tussen onderwijskwaliteit en artistieke kwaliteit.

welke ruimte delen we. beeld – Elvira Vroomen

beeld: Elvira Vroomen.

Dit document is een verslag van de belangrijkste inzichten die vanuit het LAB Verwondering zijn opgedaan. Het is bedoeld als een handzaam en toegankelijk overzicht vanuit de drie deelvragen, leesbaar voor iedereen die kunsteducatie in het primair onderwijs geeft, faciliteert, coördineert en die daarin op zoek is naar hoe samenwerking verbeterd kan worden. Verwacht geen pasklare antwoorden op de deelvragen en ook geen eenduidige conclusie over welk type samenwerking of didactiek het beste is, maar eerder een palet aan perspectieven en aanbevelingen waarmee je als lezer zelf kunt bepalen wat voor jouw situatie passend is.

De vragen die het CMK-LAB Verwondering zich heeft gesteld:

  1. Hoe kunnen we vanuit de kunstvakken verwondering activeren bij leerlingen in het primair onderwijs?
  2. Hoe kunnen we vanuit verwondering reflectie op gang brengen?
  3. Hoe kunnen leerkracht en vakleerkracht daarbij zodanig samenwerken dat ze vanuit hun gezamenlijke expertise gaan werken?

Topics

Verwondering
Rose Figdor

Door

Rose Figdor

Rose is adviseur en begeleidt instellingen in het welzijns-domein, onderwijsteams en sociale wijkteams. Hoe kun je kunst gebruiken om je sociale doelen te halen?

Stel een vraag