Conferentie CMK: De diepte in

Vier jaar CmK (voor sommigen zelfs acht), brengt een hoop verhalen, ervaringen en resultaten met zich mee. Deze (online) eindconferentie is daar hét podium voor. Daarom heeft het FCP gekozen voor een crowd-conferentie, waarbij de sessies aangedragen worden door de deelnemers zelf.

de diepte in

Programma

Er is een uitgebreid programma van presentaties, workshops en sessies. Cultuur Oost is betrokken bij de volgende onderdelen:

Wie maakt het cultuuronderwijs van de toekomst? Ga het experiment aan!
In 4 LAB’s startte Cultuur Oost met het experiment. Doel was om door middel van deze professionele leergemeenschappen op allerlei manieren de culturele professional van de toekomst te bereiken. Wat heeft de leerkracht van de toekomst nodig om cultuureducatie vorm te geven?

Hoe doen dansers dat?
Het CMK LAB De Kracht van Dans van Cultuur Oost ontwikkelde zes dansfilmpjes voor het PO met opdrachten en werkvormen die direct toepasbaar zijn in het onderwijs.

CMK LAB Verwondering
Het CMK LAB Verwondering onderzocht hoe kunstonderwijs de leerling via verwondering tot reflectie brengt en hoe leerkracht en vakleerkracht elkaar daarin optimaal versterken.

De Verwonderbox
Wat zou erin zitten? Wat kan je er mee doen? Waar is het voor? Bij de start van dit experiment was dat nog niet helemaal duidelijk. We wilden heel graag, in tijden van corona, cultuureducatie aanbieden op afstand. En dus sprongen we in het diepe.

De verbindende schakel
Cultuureducatie in het primair onderwijs staat of valt bij een goede, productieve samenwerking tussen leerkrachten en buitenschoolse kunstdocenten. Als twee professionals met verschillende achtergronden en werkgevers zijn zij degenen die de brug moeten slaan. De afgelopen vier jaar is in Gelderland onderzoek gedaan naar de manier waarop deze samenwerking gestalte krijgt in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.